ἐμῷ
Englishman's Concordance
ἐμῷ (emō) — 3 Occurrences

John 8:31 PPro-DM1S
GRK: λόγῳ τῷ ἐμῷ ἀληθῶς μαθηταί
KJV: continue in my word, [then] are ye
INT: word my truly disciples

Romans 3:7 PPro-DN1S
GRK: ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν
KJV: hath more abounded through my lie unto
INT: in my lie abounded

1 Corinthians 11:25 PPro-DN1S
GRK: ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι τοῦτο
KJV: testament in my blood: this
INT: in my blood this

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page