Philippians 1
Estonian: Genesis and NT

1Paulus ja Timoteos, Kristuse Jeesuse sulased, kõigile pühadele Kristuses Jeesuses, kes elavad Filipis, ja ühtlasi koguduse juhatajaile ja abilistele. 2Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!

3Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meelde tuletan, 4alati igas oma palves teie kõikide eest rõõmuga palvetades; 5ma tänan teie osaduse pärast Evangeeliumiga esimesest päevast siiani; 6ja olen kindel selles, et See, Kes teis on alustanud hea töö, viib selle lõpule Kristuse Jeesuse päevani. 7Nõnda ongi mulle õige seda teist kõigist mõtelda, sest ma kannan teid oma südames, kes te kõik siis, kui ma olen ahelais, ja ka siis, kui kaitsen Evangeeliumi ja seda kinnitan, ühes minuga olete armu osalised. 8Sest Jumal on mu tunnistaja, kuidas ma teid kõiki igatsen Kristuse Jeesuse südamlikkusega. 9Ja seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks selges tunnetamises ja kõiges tajumises, 10et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi, ja oleksite puhtad ning laitmatud Kristuse päevaks, 11täis õiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, Jumala austuseks ja kiituseks.

12Aga ma tahan teada anda teile, vennad, et see, mis minuga on juhtunud, on andnud Evangeeliumile veel rohkem hoogu, 13nõnda et kogu kohtukojas ja kõigile muile on saanud avalikuks, et ma olen ahelais Kristuse pärast 14ja et suurem osa vendi mu ahelate tõttu on saanud vahvaks Issandas ja palju rohkem julgevad kartmatult rääkida Jumala sõna. 15Mõned küll kuulutavad Kristust kadeduse ja riiu pärast, kuid mõned ka hea meelega. 16Teised kuulutavad armastusest, teades, et ma viibin siin Evangeeliumi kaitsmiseks, 17teised aga kuulutavad Kristust kiusu pärast, mitte puhtast meelest; nad ju mõtlevad suurendada minu vangipõlve viletsust. 18Aga mis sellest? Kui aga Kristust kuulutatakse igal kombel, olgu silmakirjaks, olgu tõemeelega, ja sellest ma rõõmutsen ja tahan ka edaspidi rõõmutseda; 19sest ma tean, et see tuleb mulle päästeks teie palve kaudu ja Jeesuse Kristuse Vaimu abil 20minu kindlat ootust ja lootust mööda, et ma milleski ei jää häbisse, vaid et Kristus nüüdki, nagu ikka, täie julgusega saab auliseks minu ihus, olgu elu või surma läbi.

21Sest minule on elamine Kristus ja suremine kasu. 22Aga kui lihas elamine on tulusam mu tööle, siis ma ei tea, kumba valida. 23Mind tõmbab nii see kui teine: ma himustan siit lahkuda ja olla Kristuse juures, sest see on hoopis palju parem; 24aga lihasse jäämine on vajalikum teie pärast. 25Ja selles veendumuses ma tean, et ma jään lihasse ja jään teie kõikide juurde teie usu eduks ja rõõmuks, 26et teie kiitlemine oleks rohke Kristuses Jeesuses minu läbi selle tõttu, et ma jälle tulen teie juurde.

27Ainult käituge Kristuse Evangeeliumi vääriliselt, et ma, olgu tulles ja teid nähes või tulemata jäädes, kuuleksin teist, et te püsite ühes vaimus ja ühel meelel minuga võitlete Evangeeliumi usu eest 28ega lase endid heidutada mitte millestki vastaste poolt. See on neile hukatuse, teile aga pääste tähiseks, ja nimelt Jumalalt. 29Sest teile on armust antud Kristuse pärast mitte ainult uskuda Temasse, vaid ka kannatada Tema pärast 30ja võidelda sama võitlust, mida te olete näinud minust ja nüüd minust kuulete.

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Ephesians 6
Top of Page
Top of Page