2 Corinthians 1
Estonian: Genesis and NT

1Paulus, Kristuse Jeesuse Apostel Jumala tahtest, ja vend Timoteos Korintoses olevale Jumala kogudusele ja k

2Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt.

3Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja k 4Kes meid trööstib k 5Sest otsekui Kristuse kannatamisi tuleb rohkesti meie peale, n 6Olgu meil nüüd viletsust, siis sünnib see teie trööstimiseks ja päästmiseks; v 7ja meie lootus teie kohta on kindel, sest me teame, et otsekui teil on osa kannatustest, n

8Sest me ei taha, vennad, et teil oleks teadmata, missuguses viletsuses me olime Aasias, kuidas meid ülemäära vaevati üle meie j 9Ja me olime enestegi arvates surma m 10Tema päästis meid nii suurest surmast ja päästab veelgi; Tema peale me loodame, et Tema ka edaspidi päästab, 11kui ühtlasi ka teie appi tulete palves meie eest, et paljude isikute käest meie heaks tulnud armuanni eest t

12Sest meie kiitlus on see: meie südametunnistuse t 13Sest me ei kirjuta teile muud midagi kui aga seda, mida te siin loete v 14n

15Ja niisuguse usaldusega ma m 16ja teie kaudu siis matkata Makedooniasse ja Makedooniast tulla tagasi jälle teie juurde ja teilt saada saatjaid Judeasse. 17Kui ma nüüd n 18Kuid Jumal on ustav, nii et meie k 19Sest Jumala Poeg Jeesus Kristus, Keda meie, mina, Silvaanus ja Timoteos, oleme teile kuulutanud, ei olnud mitte „jah” ja „ei”, vaid Temas sai t 20Sest Jumala t 21Aga kes meid ühes teiega kinnitab Kristusesse ja kes meid on v 22Kes meid ka on kinnitanud pitseriga ja on andnud Vaimu pandi meie südamesse.

23Aga ma kutsun Jumala tunnistajaks oma hinge peale, et ma tahtes teid säästa, ei ole veel tulnud Korintosesse. 24Ei mitte, et me tahame olla valitsejad teie usu üle, vaid me oleme teie r

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

1 Corinthians 16
Top of Page
Top of Page