1 Corinthians 16
Estonian: Genesis and NT

1Mis puutub korjandusse pühade heaks, siis tehke teiegi n 2Igal esimesel nädalapäeval pangu igaüks teie seast midagi tallele sedamööda, kuidas temal on j 3Aga kui ma saabun, läkitan ma kirjadega need, keda te arvate k 4Ja kui asi on seda väärt, et minagi läheksin, siis nad tulgu ühes minuga.

5Ent ma m 6Teie juures ma ehk viibin m 7Sest ma ei taha teid seekord näha mitte ainult mööda minnes, vaid ma loodan jääda tükiks ajaks teie juurde, kui Issand lubab. 8Aga Efesosse ma jään nelipühani, 9sest mulle on seal avanenud suur uks viljarikkaks tööks ja seal on palju vastaseid.

10Kui Timoteos tuleb, siis katsuge, et ta v 11Ärgu siis ükski teda halvaks pangu, vaid saatke ta rahus teele, et ta tuleks minu juurde, sest ma ootan teda ühes vendadega.

12Mis aga puutub vend Apollosesse, siis olen ma temale sageli peale käinud, et ta tuleks teie juurde ühes vendadega, aga tal ei olnud üldse tahtmist nüüd tulla; ta tuleb, kui tal leidub parajat aega.

13Valvake, seiske usus, olge mehed, saage tugevaks! 14K

15Ma palun teid, vennad: teie teate Stefanase peret, et see on Ahhaias esimene pöördunu ja et nemad on andunud pühade abistamisele; 16olge teiegi s 17Ma r 18nemad on ju jahutanud minu ja teie vaimu. Pidage siis niisugustest lugu!

19Aasia kogudused tervitavad teid. Teid tervitavad Issandas Akvila ja Priska ühes kogudusega nende majas. 20Teid tervitavad k

21Tervitus on minu, Pauluse käega. 22Kui keegi Issandat Jeesust Kristust ei pea armsaks, siis olgu ta ära neetud! Maaran ata. 23Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega! 24Minu armastus on teie k

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

1 Corinthians 15
Top of Page
Top of Page