Psalm 22
Croatian Bible
1 Zborovođi. Po napjevu Košuta u zoru. Psalam. Davidov. (1a) Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Daleko si od ridanja moga.

2Bože moj, vičem danju, al'ne odvraćaš; noću vapijem i nema mi počinka.

3A ipak, ti u Svetištu prebivaš, Nado Izraelova!

4U tebe se očevi naši uzdaše, uzdaše se, i ti ih izbavi;

5k tebi su vikali i spasavali se, u tebe se uzdali, i postidjeli se nisu.

6A ja, crv sam, a ne čovjek, ruglo ljudi i naroda prezir.

7Koji me vode, podruguju se meni, razvlače usne, mašu glavom:

8U Jahvu se on uzda, neka ga sad izbavi, neka ga spasi ako mu omilje!

9Iz krila majčina ti si me izveo, mir mi dao na grudima majke.

10Tebi sam predan iz materine utrobe, od krila majčina ti si Bog moj.

11Ne udaljuj se od mene, blizu je nevolja, a nikog nema da mi pomogne.

12Opkoliše me junci mnogobrojni, bašanski bikovi okružiše mene.

13Ždrijela svoja razvaljuju na me k'o lav koji plijen kida i riče.

14Kao voda razlih se, sve mi se kosti rasuše; srce mi posta poput voska, topi se u grudima mojim.

15Grlo je moje kao crijep suho, i moj se jezik uz nepce slijepi: u prah smrtni bacio si mene.

16Opkolio me čopor pasa, rulje me zločinačke okružile. Probodoše mi ruke i noge,

17sve kosti svoje prebrojiti mogu, a oni me gledaju i zure na me.

18Haljine moje dijele među sobom i kocku bacaju za odjeću moju.

19Ali ti, o Jahve, daleko mi ne budi; snago moja, pohiti mi u pomoć!

20Dušu moju istrgni maču, iz šapa pasjih život moj.

21Spasi me iz ralja lavljih i jadnu mi dušu od rogova bivoljih!

22A sada, braći ću svojoj naviještat' ime tvoje, hvalit ću te usred zbora.

23Koji se bojite Jahve, hvalite njega! Svi od roda Jakovljeva, slavite njega! Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!

24Jer nije prezreo ni zaboravio muku jadnika, i nije sakrio lice svoje od njega; kad ga je zazvao, on ga je čuo.

25Zato ću te hvaliti u zboru veliku, pred vjernicima tvojim izvršit' zavjete.

26Siromasi će jesti i nasitit će se, hvalit će Jahvu koji traže njega: nek' živi srce vaše dovijeka!

27Spomenut će se i Jahvi se vratit' svi krajevi zemlje; pred njim će n§icÄe pasti sve obitelji pogana.

28Jer Jahvino je kraljevstvo, on je vladar pucima.

29Njemu će se jedinom klanjati svi koji snivaju u zemlji, pred njim se sagnuti svi koji u prah silaze. I moja će duša za njega živjeti,

30njemu će služiti potomstvo moje. O Gospodu će se pripovijedat'

31slijedećem koljenu, o njegovoj pravdi naviještati narodu budućem: Ovo učini Jahve!Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Psalm 21
Top of Page
Top of Page