Proverbs 13
Croatian Bible
1 Mudar sin sluša naputak očev, a podsmjevač ne sluša ukora.

2Od ploda usta svojih uživa čovjek sreću, a srce je nevjernika puno nasilja.

3Tko čuva usta svoja, čuva život svoj, a tko nesmotreno zbori, o glavu mu je.

4Uzaludna je žudnja lijenčine, a ispunit će se želja marljivih.

5Pravednik mrzi na lažljivu riječ, a opaki goji mržnju i sramotu.

6Pravda čuva pobožna, a opake grijeh obara.

7Netko se gradi bogatim, a ništa nema, netko se gradi siromašnim, a ima veliko bogatstvo.

8Otkup života bogatstvo je čovjeku; a siromah ne sluša opomene.

9Svjetlost pravednička blistavo sja, a svjetiljka opakih gasi se.

10Oholost rađa samo svađu, a mudrost je u onih koji primaju savjet.

11Naglo stečeno bogatstvo iščezava, a tko sabire pomalo, biva bogat.

12Predugo očekivanje ubija srce, a ispunjena želja drvo je života.

13Tko riječ prezire, taj propada, a tko poštiva zapovijedi, plaću dobiva.

14Pouka mudračeva izvor je životni, ona izbavlja od zamke smrti.

15Uvid u dobro pribavlja milost, a put bezbožnika hrapav je.

16Svatko pametan djeluje promišljeno, a bezumnik se hvališe svojom ludošću.

17Zao glasnik zapada u zlo, a vjeran poslanik donosi spasenje.

18Siromaštvo i sramota onomu tko odbija pouku, a tko ukor prima, doći će do časti.

19Slatka je duši ispunjena želja, a bezumnicima je mrsko kloniti se oda zla.

20Druži se s mudrima, i postat ćeš mudar, a tko se drži bezumnika, postaje opak.

21Grešnika progoni zlo, a dobro je nagrada pravednima.

22Valjan čovjek ostavlja baštinu unucima, a bogatstvo se grešnikovo čuva pravedniku.

23Izobilje je hrane na krčevini siromaškoj, a ima i tko propada s nepravde.

24Tko štedi šibu, mrzi na sina svog, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje.

25Pravednik ima jela do sitosti, a trbuh opakih poznaje oskudicu.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Proverbs 12
Top of Page
Top of Page