Псалми 103
Bulgarian
1(По слав. 102). Давидов [псалом]. Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що е вътре в мене [нека хвали] светото Му име.

2Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния.

3[Той е], Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести;

4[Който] изкупва от рова живота ти, Венчава те с милосърдие и благи милости;

5[Който] насища с блага душата ти, [Тъй щото] младостта ти се подновява като на орел.

6Господ извършва правда и правосъдие За всичките угнетявани.

7Направи Моисея да познае пътищата Му, И израилтяните делата Му.

8Жалостив и милостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.

9Не ще изобличава винаги, Нито ще държи [гняв] до века.

10Не е постъпил с нас според греховете ни, Нито е въздал нам според беззаконието ни.

11Защото колкото е високо небето от земята, [Толкова] голяма е милостта Му към ония, които Му се боят,

12Колкото отстои изток от запад, [Толкова] е отдалечил от нас престъпленията ни.

13Както баща жали чадата си, [Така] Господ жали ония, които Му се боят.

14Защото Той познава нашия състав, Помни, че ние сме пръст.

15Дните на човека са като трева; Като полски цвят, така цъфти.

16Защото като преминава вятърът над него, и няма го, И мястото му го не познава вече.

17Но милостта на Господа е от века и до века върху ония, които Му се боят. И правдата Му върху внуците

18На ония, които пазят завета Му, И помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.

19Господ е поставил престола Си на небето; И Неговото царство владее над всичко.

20Благославяйте Господа, вие ангели Негови, Мощни със сила, които изпълняват словото Му, Като слушате гласа на словото Му

21Благославяйте Господа, всички Негови войнства, Негови служители, които изпълнявате волята Му.

22Благославяйте Господа, всички Негови дела. Във всяко място на владението Му. Благославяй душе моя, Господа.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 102
Top of Page
Top of Page