Притчи 13
Bulgarian
1Мъдрият син слуша бащината си поука, А присмивателят не внимава на изобличение.

2От плодовете на устата си човек ще се храни с добрини, А душата на коварните ще яде насилство.

3Който пази устата си, опазва душата си, А който отваря широко устните си ще погине.

4Душата на ленивия желае и няма, А душата на трудолюбивите ще се насити.

5Праведният мрази лъжата, А нечестивият постъпва подло и срамно.

6Правдата пази ходещия непорочно, А нечестието съсипва грешния.

7Един се преструва на богат, а няма нищо; Друг се преструва на сиромах, но [има] много имот.

8Богатството на човека служи за откуп на живота му; А сиромахът не внимава на заплашвания.

9Виделото на праведните е весело, А светилникът на нечестивите ще изгасне.

10От гордостта произхожда само препиране, А мъдростта е с ония, които приемат съвети.

11Богатството придобито чрез измама ще намалее, А който събира с ръката си ще [го] умножи.

12Отлагано ожидане изнемощява сърцето, А постигнатото желание е дърво на живот.

13Който презира словото, сам на себе си вреди, А който почита заповедта има отплата.

14Поуката на мъдрия е извор на живот. За да отбягва човек примките на смъртта.

15Здравият разум дава благодат, А пътят на коварните е неравен.

16Всеки благоразумен човек работи със знание, А безумният разсява глупост,

17Лошият пратеник изпада в зло, А верният посланик [дава] здраве.

18Сиромашия и срам [ще постигнат] този, който отхвърля поука, А който внимава на изобличение ще бъде почитан.

19Изпълнено желание услажда душата, А на безумните е омразно да се отклоняват от злото.

20Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър, А другарят на безумните ще пострада зле.

21Злото преследва грешните, А на праведните ще се въздаде добро.

22Добрият оставя наследство на внуците си, А богатството на грешния се запазва за праведния,

23Земеделието на сиромасите доставя много храна, Но някои погиват от липса на разсъдък.

24Който щади тоягата си, мрази сина си, А който го обича наказва го на време.

25Праведният [яде] до насищане на душата си, А коремът на нечестивите не ще се задоволи.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 12
Top of Page
Top of Page