Исая 40
Bulgarian
1Утешавайте, утешавайте людете Ми, Казва вашият Бог.

2Говорете по сърцето на Ерусалим, и извикайте към него, Че времето на воюването му се изпълни, Че беззаконието му се прости; Защото взе от ръката Господна Двойно [наказание] за всичките си грехове.

3Глас на един който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа, Направете в безводното място прав друм за нашия Бог.

4Всяка долина ще се издигне, И всяка планина и хълм ще се сниши; Кривите [места] ще станат прави, И неравните места поле;

5И славата Господна ще се яви, И всяка твар купно ще я види; Защото устата Господни изговориха това.

6Глас на един, който казва: Провъзгласи! И отговори се: Що да провъзглася?- Всяка твар е трева, И всичката й слава като полския цвят;

7Тревата съхне, цветът вехне; Защото дишането Господно духа върху него; Наистина людете са трева!

8Тревата съхне, цветът вехне, Но словото на нашия Бог ще остане до века.

9Ти, който носиш благи вести на Сион, Изкачи се на високата планина; Ти, който носиш благи вести на Ерусалим, Издигни силно гласа си; Издигни го, не бой се, Кажи на Юдовите градове: Ето вашият Бог!

10Ето, Господ Иеова ще дойде със сила, И мишцата Му ще владее за него; Ето, наградата Му е с него, И въздаянието Му пред него.

11Той ще пасе стадото Си като овчар, Ще събере агнетата с мишцата Си, Ще ги носи в пазухата Си, И ще води полека доещите.

12Кой е премерил водите с шепата си, Измерил небето с педя, Побрал в мярка пръстта на земята, И претеглил планините с теглилка, и хълмовете с везни?

13Кой е упътил Духа Господен, Или като съветник Негов Го е научил?

14С кого се е съветвал Той, И кой Го е вразумил и Го е научил пътя на правосъдието, И Му е предал знание, и Му е показал пътя на разума?

15Ето, народите са като капка от ведро, И се считат като ситен прашец на везните; Ето, островите са като ситен прах що се дига.

16Ливан не е достатъчен за гориво, Нито стигат животните му за всеизгаряне.

17Всичките народи са като нищо пред Него, Считат се пред Него за по-малко от нищо, да! за празнота.

18И тъй, на кого ще уподобите Бога? Или какво подобие ще сравните с Него?

19Кумирът ли?- Художникът [го е излял], И златарят го обковава със злато И лее [за него] сребърни верижки;

20Който е твърде сиромах та [да принесе] принос Избира негниещо дърво, И търси за него изкусен художник, За да го направи непоклатим кумир!

21Не знаете ли? не сте ли чули? Не ли ви се е известило отначало? От основаването на земята не сте ли разбрали

22Онзи, Който седи над кръга на земята, [Пред Когото] жителите й са като скакалци, Който простира небето като завеса, И го разпъва като шатър за живеене,

23Който докарва първенците до нищо, И прави като суета земните съдии?

24Те едва са били посадени, едва са били посяти, Едва ли се е закоренил в земята стволът им, И Той подуха върху тях, и те изсъхват, И вихрушката ги помита като плява,

25И тъй, на кого ще Ме уподобите Та да му бъда равен? казва Светият.

26Дигнете очите си нагоре Та вижте: Кой е създал тия [светила], И извежда множеството им с брой? Той ги вика всичките по име; Чрез величието на силата Му, И понеже е мощен във власт, Ни едно [от тях] не липсва.

27Защо говориш, Якове, и казваш, Израилю: Пътят ми е скрит от Господа, И правото ми се пренебрегва от моя Бог?

28Не знаеш ли? не си ли чул, Че вечният Бог Иеова, Създателят на земните краища, Не ослабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим.

29Той дава сила на ослабналите, И умножава мощта на немощните.

30Даже младите ще ослабнат и ще се уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат;

31Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, Ще се издигат с крила като орли, Ще тичат и няма да се уморят, Ще ходят и няма да ослабнат.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Isaiah 39
Top of Page
Top of Page