Евреи 5
Bulgarian
1Защото всеки първосвещеник, като е взет измежду човеците, се поставя да принася дарове и жертви на Бога за греховете на човеците, 2[такъв първосвещеник], който може да състрадава с невежите и заблудилите, защото и сам той е обиколен с немощ, 3и затова е длъжен да принася жертва за греховете, както за людете, така и за себе си. 4А [както] никой не взема на себе си тая почит, освен когато бъде призван от Бога, както бе Аарон,

5така и Христос не присвои на Себе Си славата да стане първосвещеник, а [Му я даде] Оня, Който [Му] е казал: "Ти си Мой Син. Аз днес Те родих";

6както и на друго място казва: "Ти си свещеник до века Според чина Мелхиседеков"

7Тоя [Христос] в дните и плътта Си, като принесе със силен вик и със сълзи молитви и молби на Този, Който можеше да го избави от смърт, и като биде послушан поради благоговението Си, 8ако и да беше Син, пак се научи на послушание от това, което пострада, 9и като се усъвършенствува, стана причина за вечно спасение за всички, които Му са послушни, 10наречен от Бога първосвещеник според Мелхиседековия чин.

11Върху това имаме да кажем много неща и мъчни за поясняване, защото сте станали тъпи в слушане. 12Понеже докато вие трябваше [до сега], според [изтеклото] време, и учители да станете, имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните начала на Божиите словеса, и достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна. 13Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец; 14а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Hebrews 4
Top of Page
Top of Page