Евреи 13
Bulgarian
1Постоянствувайте в братолюбието. 2Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели. 3Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени,- страдащите, като сте и сами вие в тяло. 4Женитбата [нека бъде] на почит у всички, и леглото неосквернено; защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. 5Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам [Бог] е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя";

6така щото дръзновено казваме: "Господ ми е помощник; няма да се убоя; Какво ще ми стори човек?"

7Помнете ония, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието слово; и като се взирате в сетнината на техния начин на живеене, подражавайте вярата им. 8Исус Христос е същият вчера днес и до века. 9Не се завличайте от разни и странни учения; защото е добре сърцето да се укрепява с благодат, а не с [наредби за] ястия, от които не са се ползували ония, които не са се водили по тях. 10Ние имаме олтар, от който нямат право да ядат служащите в скинията. 11Защото се изгарят вън от стана телата на животните, чиято кръв, първосвещеникът внася в светилището [като жертва] за греховете. 12Затова и Исус, за да освети людете чрез Собствената Си кръв, пострада вън от [градската] порта. 13Прочее, нека излизаме и ние към Него вън от стана, понасяйки позор за Него. 14Защото тук нямаме постоянен град, но търсим бъдещия.

15Прочее, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, сиреч, плод от устни, които изповядват Неговото име. 16А не забравяйте да [правите] благодеяния и да споделяте с другите [благата си]; защото такива жертви са угодни на Бога.

17бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте [им] се, (защото те бдят за душите ви, като отговорни за [тях]), за да изпълнят това [бдение] с радост, а не с въздишане; защото [да бдят с въздишане] не [би било] полезно за вас.

18Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме чиста съвест и искаме да се обхождаме във всичко честно. 19А особено [ви] се моля да правите това, за да ви бъда по-скоро повърнат.

20А Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ Исус, 21дано ви усъвършенствува във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действува във вас това, което е угодно пред Него чрез Исуса Христа, Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.

22Но моля ви се, братя, да ви не бъде тежко това увещателно слово, защото накъсо ви писах. 23Знайте, че нашият брат Тимотей е пуснат, с когото, ако дойде скоро, ще ви видя. 24Поздравете всичките ваши наставници и всичките светии. Поздравяват ви тия, които са от Италия.

25Благодат да бъде с всички вас Амин.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Hebrews 12
Top of Page
Top of Page