Hebrews 13:5
New International Version
Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, "Never will I leave you; never will I forsake you."

New Living Translation
Don't love money; be satisfied with what you have. For God has said, "I will never fail you. I will never abandon you."

English Standard Version
Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”

Berean Study Bible
Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, for God has said: “Never will I leave you, never will I forsake you.”

New American Standard Bible
Make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have; for He Himself has said, "I WILL NEVER DESERT YOU, NOR WILL I EVER FORSAKE YOU,"

King James Bible
Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.

Holman Christian Standard Bible
Your life should be free from the love of money. Be satisfied with what you have, for He Himself has said, I will never leave you or forsake you.

International Standard Version
Keep your lives free from the love of money, and be content with what you have, for God has said, "I will never leave you or abandon you."

NET Bible
Your conduct must be free from the love of money and you must be content with what you have, for he has said, "I will never leave you and I will never abandon you."

Aramaic Bible in Plain English
Let not your mind love money, but let whatever you have suffice for you, for THE LORD JEHOVAH has said, “I shall not forsake you, neither shall I let go of your hand.”

GOD'S WORD® Translation
Don't love money. Be happy with what you have because God has said, "I will never abandon you or leave you."

Jubilee Bible 2000
Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have; for he has said, I will never leave thee, nor forsake thee.

King James 2000 Bible
Let your conduct be without covetousness; and be content with such things as you have: for he has said, I will never leave you, nor forsake you.

American King James Version
Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as you have: for he has said, I will never leave you, nor forsake you.

American Standard Version
Be ye free from the love of money; content with such things as ye have: for himself hath said, I will in no wise fail thee, neither will I in any wise forsake thee.

Douay-Rheims Bible
Let your manners be without covetousness, contented with such things as you have; for he hath said: I will not leave thee, neither will I forsake thee.

Darby Bible Translation
[Let your] conversation [be] without love of money, satisfied with [your] present circumstances; for *he* has said, I will not leave thee, neither will I forsake thee.

English Revised Version
Be ye free from the love of money; content with such things as ye have: for himself hath said, I will in no wise fail thee, neither will I in any wise forsake thee.

Webster's Bible Translation
Let your manner of life be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.

Weymouth New Testament
Your lives should be untainted by love for money. Be content with what you have; for God Himself has said, "I will never, never let go your hand: I will never never forsake you."

World English Bible
Be free from the love of money, content with such things as you have, for he has said, "I will in no way leave you, neither will I in any way forsake you."

Young's Literal Translation
Without covetousness the behaviour, being content with the things present, for He hath said, 'No, I will not leave, no, nor forsake thee,'

Hebreërs 13:5 Afrikaans PWL
Julle gedagtes het nie geld liefgehad nie, maar laat, wat julle ook al het, vir julle genoeg wees, want יהוה het gesê: “Ek sal jou nooit in die steek laat en jou hand laat los nie.”

Hebrenjve 13:5 Albanian
Sjellja juaj të jetë pa lakmi paraje dhe kënaquni me atë që keni, sepse vetë Perëndia ka thënë: ''Nuk do të të lë, nuk do të të braktis''.

ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ 13:5 Arabic: Smith & Van Dyke
لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. كونوا مكتفين بما عندكم لانه قال لا اهملك ولا اتركك

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 13:5 Armenian (Western): NT
Ձեր վարուելակերպը թող ըլլայ առանց արծաթսիրութեան. բաւարարուեցէ՛ք ձեր ունեցածով, որովհետեւ ինք ըսաւ. «Բնա՛ւ պիտի չթողում քեզ, ո՛չ ալ պիտի լքեմ քեզ»:

Hebraicoetara. 13:5 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Çuen conditioneac bire auaritia gabe, çareten content presentecoéz: ecen erran vkan du berac, Ezaut vtziren, eta ezaut abandonnaturen.

D Hebern 13:5 Bavarian
Tuetß nit rampfen, sundern seitß mit dönn zfridm, wasß halt habtß, denn dyr Herrgot haat versprochen: "I gaa di nit verlaassn und laaß di nit in n Stich."

Евреи 13:5 Bulgarian
Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам [Бог] е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя";

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你們行事為人不要愛錢財,要以現有的為滿足,因為神自己說過:「我絕不撇下你,也絕不離棄你。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
你们行事为人不要爱钱财,要以现有的为满足,因为神自己说过:“我绝不撇下你,也绝不离弃你。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們存心不可貪愛錢財,要以自己所有的為足;因為主曾說:「我總不撇下你,也不丟棄你。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们存心不可贪爱钱财,要以自己所有的为足;因为主曾说:“我总不撇下你,也不丢弃你。”

希 伯 來 書 13:5 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 存 心 不 可 貪 愛 錢 財 , 要 以 自 己 所 有 的 為 足 ; 因 為 主 曾 說 : 我 總 不 撇 下 你 , 也 不 丟 棄 你 。

希 伯 來 書 13:5 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 存 心 不 可 贪 爱 钱 财 , 要 以 自 己 所 有 的 为 足 ; 因 为 主 曾 说 : 我 总 不 撇 下 你 , 也 不 丢 弃 你 。

Poslanica Hebrejima 13:5 Croatian Bible
U življenju ne budite srebroljupci, zadovoljni onim što imate! Ta on je rekao: Ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti.

Židům 13:5 Czech BKR
Obcování vaše budiž bez lakomství, dosti majíce na tom, což máte. Onť zajisté řekl: Nikoli nenechám tebe tak, aniž tě opustím;

Hebræerne 13:5 Danish
Eders Vandel være uden Pengegridskhed, nøjes med det, I have; thi han har selv sagt: »Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlade dig,«

Hebreeën 13:5 Dutch Staten Vertaling
Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.

Nestle Greek New Testament 1904
Ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος, ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν Οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ’ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω·

Westcott and Hort 1881
Ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος· ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν Οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ' οὐ μή σε ἐγκαταλίπω·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος· ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν Οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ' οὐ μή σε ἐγκαταλίπω·

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος, ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, Οὐ μή σε ἀνῶ, οὐδ’ οὐ μή σε ἐγκαταλείπω.

Greek Orthodox Church 1904
Ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος, ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν· οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ’ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω·

Tischendorf 8th Edition
ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος ἀρκέω ὁ πάρειμι αὐτός γάρ ἐρέω οὐ μή σύ ἀνίημι οὐδέ οὐ μή σύ ἐγκαταλείπω

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος, ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, Οὐ μή σε ἀνῶ, οὐδ’ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν Οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αφιλαργυρος ο τροπος αρκουμενοι τοις παρουσιν αυτος γαρ ειρηκεν ου μη σε ανω ουδ ου μη σε εγκαταλιπω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αφιλαργυρος ο τροπος αρκουμενοι τοις παρουσιν αυτος γαρ ειρηκεν ου μη σε ανω ουδ ου μη σε εγκαταλειπω

Stephanus Textus Receptus 1550
αφιλαργυρος ο τροπος αρκουμενοι τοις παρουσιν αυτος γαρ ειρηκεν ου μη σε ανω ουδ ου μη σε εγκαταλιπω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
αφιλαργυρος ο τροπος, αρκουμενοι τοις παρουσιν· αυτος γαρ ειρηκεν, Ου μη σε ανω, ουδ ου μη σε εγκαταλιπω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αφιλαργυρος ο τροπος αρκουμενοι τοις παρουσιν αυτος γαρ ειρηκεν ου μη σε ανω ουδ ου μη σε εγκαταλειπω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αφιλαργυρος ο τροπος αρκουμενοι τοις παρουσιν αυτος γαρ ειρηκεν ου μη σε ανω ουδ ου μη σε εγκαταλιπω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Aphilargyros ho tropos, arkoumenoi tois parousin; autos gar eirēken Ou mē se anō oud’ ou mē se enkatalipō;

Aphilargyros ho tropos, arkoumenoi tois parousin; autos gar eireken Ou me se ano oud’ ou me se enkatalipo;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Aphilargyros ho tropos; arkoumenoi tois parousin; autos gar eirēken Ou mē se anō oud' ou mē se enkatalipō;

Aphilargyros ho tropos; arkoumenoi tois parousin; autos gar eireken Ou me se ano oud' ou me se enkatalipo;

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:5 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
aphilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eirēken ou mē se anō oud ou mē se enkataleipō

aphilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eirEken ou mE se anO oud ou mE se enkataleipO

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:5 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
aphilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eirēken ou mē se anō oud ou mē se enkataleipō

aphilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eirEken ou mE se anO oud ou mE se enkataleipO

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:5 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
aphilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eirēken ou mē se anō oud ou mē se enkatalipō

aphilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eirEken ou mE se anO oud ou mE se enkatalipO

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:5 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
aphilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eirēken ou mē se anō oud ou mē se enkatalipō

aphilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eirEken ou mE se anO oud ou mE se enkatalipO

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:5 Westcott/Hort - Transliterated
aphilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eirēken ou mē se anō oud ou mē se enkatalipō

aphilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eirEken ou mE se anO oud ou mE se enkatalipO

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:5 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
aphilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eirēken ou mē se anō oud ou mē se enkatalipō

aphilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eirEken ou mE se anO oud ou mE se enkatalipO

Zsidókhoz 13:5 Hungarian: Karoli
Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, a mitek van; mert Õ mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tõled;

Al la hebreoj 13:5 Esperanto
Estu via karaktero sen monamo; estu kontentaj je tio, kion vi havas; cxar Li mem diris:Mi ne foriros de vi kaj ne forlasos vin.

Kirje heprealaisille 13:5 Finnish: Bible (1776)
Teidän menonne olkoon ilman ahneutta, ja tyytyvät niihin, mitkä teillä on; sillä hän on sanonut: en suinkaan minä sinua anna ylön, enkä ikänä sinua hylkää;

Hébreux 13:5 French: Darby
Que votre conduite soit sans avarice, etant contents de ce que vous avez presentement; car lui-meme a dit: Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point;

Hébreux 13:5 French: Louis Segond (1910)
Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent; contentez- vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point.

Hébreux 13:5 French: Martin (1744)
Que vos mœurs soient sans avarice, étant contents de ce que vous avez présentement; car lui-même a dit : je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point.

Hebraeer 13:5 German: Modernized
Der Wandel sei ohne Geiz; und lasset euch begnügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt: Ich will dich nicht verlassen noch versäumen,

Hebraeer 13:5 German: Luther (1912)
Der Wandel sei ohne Geiz; und laßt euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt: "Ich will dich nicht verlassen noch versäumen";

Hebraeer 13:5 German: Textbibel (1899)
Eure Weise sei ferne von Geiz, habt genug an dem was da ist. Denn er hat gesagt: Ich will dich nimmermehr verlassen, noch aufgeben.

Ebrei 13:5 Italian: Riveduta Bible (1927)
Non siate amanti del danaro, siate contenti delle cose che avete; poiché Egli stesso ha detto: Io non ti lascerò, e non ti abbandonerò.

Ebrei 13:5 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Sieno i costumi vostri senza avarizia, essendo contenti delle cose presenti; perciocchè egli stesso ha detto: Io non ti lascerò, e non ti abbandonerò.

IBRANI 13:5 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lepaskanlah dirimu daripada kasih akan uang, dan padakanlah dengan barang yang ada padamu; karena Tuhan sendiri sudah berfirman: Bahwa sekali-kali tiada Aku akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tiada Aku meninggalkan engkau,

Hebrews 13:5 Kabyle: NT
Ur țaǧǧat ara iman-nwen a kkun ɣuṛṛen yedrimen, setqenɛet s wayen tesɛam. Sidi Ṛebbi s yiman-is yenna d : U r k-țaǧǧaɣ ara, ad iliɣ yid-ek.

히브리서 13:5 Korean
돈을 사랑치 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 그가 친히 말씀하시기를 내가 과연 너희를 버리지 아니하고 과연 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라

Hebraeos 13:5 Latin: Vulgata Clementina
Sint mores sine avaritia, contenti præsentibus : ipse enim dixit : Non te deseram, neque derelinquam :

Ebrejiem 13:5 Latvian New Testament
Jūsu dzīvei jābūt brīvai no mantkārības. Apmierinieties ar to, kas jums ir, jo Viņš sacījis: Es tevi nedz atstāšu, nedz pametīšu; (5 Moz 31,6; Joz 1,5)

Laiðkas þydams 13:5 Lithuanian
Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Jis pats yra pasakęs: “Niekad Aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu”.

Hebrews 13:5 Maori
Whakakahoretia atu te mahi apo taonga; kati ano nga mea ma koutou ko nga mea i a koutou na: kua mea mai hoki ia, E kore ahau e whakarere i a koe, e kore ano hoki e mawehe i a koe.

Hebreerne 13:5 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Eders ferd være uten pengekjærhet, så I nøies med det I har; for han har sagt: Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlate dig,

Hebreos 13:5 Spanish: La Biblia de las Américas
Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque El mismo ha dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE DESAMPARARE,

Hebreos 13:5 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque El mismo ha dicho: "NUNCA TE DEJARE NI TE DESAMPARARE,"

Hebreos 13:5 Spanish: Reina Valera Gómez
Sean vuestras costumbres sin avaricia; contentos con lo que tenéis; porque Él dijo: No te dejaré ni te desampararé.

Hebreos 13:5 Spanish: Reina Valera 1909
Sean las costumbres vuestras sin avaricia; contentos de lo presente; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré.

Hebreos 13:5 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente (porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré.)

Hebreus 13:5 Bíblia King James Atualizada Português
Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo o que possuís; porque Ele mesmo declarou: “Por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei”.

Hebreus 13:5 Portugese Bible
Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes; porque ele mesmo disse: Não te deixarei, nem te desampararei.   

Evrei 13:5 Romanian: Cornilescu
Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţămiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuş a zis: ,,Nicidecum n'am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.``

К Евреям 13:5 Russian: Synodal Translation (1876)
Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя,

К Евреям 13:5 Russian koi8r
Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя,

Hebrews 13:5 Shuar New Testament
Aya Kuφtiak Enentßimtusam pujusaip. Yuska "Kanakchattajai tura penkΘ ikiukchattajme" T·ramui. Tuma asamtai ame takakmena nujai shiir Enentßimsam "maakete" Titiß.

Hebreerbrevet 13:5 Swedish (1917)
Varen i eder handel och vandel fria ifrån penningbegär; låten eder nöja med vad I haven. Ty han har själv sagt: »Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig.»

Waebrania 13:5 Swahili NT
Msiwe watu wa kupenda fedha; toshekeni na vile vitu mlivyo navyo. Mungu mwenyewe amesema: "Sitakuacha kamwe, wala sitakutupa."

Hebreo 13:5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.

Širawt ta tǝtawaktab i Kǝl-Ɣibri 13:5 Tawallamat Tamajaq NT
Ad wǝr tǝqqǝlam aytedan ǝwwǝlatnen azrǝf. Agdiwat s awa tǝlam ǝmǝrǝdda, fǝlas Mǝššina iman-net as inna: Wǝr ilkem a kay-oyye za wǝr ilkem ad ǝgmada batu-nak.

ฮีบรู 13:5 Thai: from KJV
ท่านจงพ้นจากการรักเงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า "เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย"

İbraniler 13:5 Turkish
Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi: ‹‹Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.››

Евреи 13:5 Ukrainian: NT
Не сріблолюбиві обичаєм, довольні тим, що єсть. Сам бо рече. "Не оставлю тебе, анї покину тебе."

Hebrews 13:5 Uma New Testament
Neo' wo'o-koi ngkahina rahi doi. Pokagoe' -mi-hana napa to ria hi koi'. Apa' ria lolita Alata'ala to mpo'uli': Uma-ko kupelele', uma-ko kupalahii."

Heâ-bô-rô 13:5 Vietnamese (1934)
Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Ðức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.

Hebrews 13:4
Top of Page
Top of Page