Второзаконие 22
Bulgarian
1Когато видиш изгубено говедото или овцата на брата си, да не ги изоставиш; непременно да ги върнеш при брата си. 2И ако брат ти не е близо при тебе, или ако не знаеш [кой е], тогава ги прибери у дома си, и да стоят при тебе, докато ги потърси брат ти; тогава да му ги дадеш. 3Така да постъпваш и с осела му; така да постъпваш и с дрехата му; така да постъпваш и с всяко изгубено нещо на брата си, което е изгубил и ти го намериш; не бива да ги изоставиш. 4Когато видиш осела на брата си или говедото му паднало на пътя, да не ги изоставиш непременно да ги дигнеш заедно с него.

5Жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да се облича с женска дреха; понеже всички, които правят така, са мерзост на Господа твоя Бог.

6Ако се случи птиче гнездо да бъде на пътя ти, на някое дърво или на земята, и [в него] пилета или яйца, и майката лежи на пилетата или на яйцата, да не вземеш майката заедно с малките. 7Непременно да пуснеш майката, а малките бива да вземеш за себе си; за да ти бъде добре и да се продължат дните ти.

8Когато строиш нова къща, да правиш ограда около стрехите си, за да не навличаш на къщата си [виновност] за кръв, в случай, че падне някой от [покрива].

9Да не сееш лозето си с разнородни семена, за да се не изгуби цялото му произведение,- семето, което си сеял и плодът на лозето.

10Да не ореш с вол и осел заедно.

11Да не обличаш дреха [направена] от вълна и лен смесени заедно.

12Да си правиш ресни по четирите краища на дрехата, с която се покриваш.

13Ако някой вземе жена и, след като влезе при нея, я намрази, 14и я наклевети в срамотни работи, и навлече на нея лошо име, като рече: Взех тая жена, и като се приближих при нея, не я намерих девица, 15тогава бащата и майката на момата да вземат и занесат белезите от девството на момата при градските старейшини в портата; 16и бащата да рече на старейшините: Дадох дъщеря си на тоя човек за жена; но той я мрази, 17и, ето, момата наклеветил я е в срамотни работи, като е казал: Не намерих дъщеря ти девица; но ето белезите от девството на дъщеря ми. И да разгънат дрехата пред градските старейшини. 18Тогава старейшините на оня град да вземат човека да го накажат, 19като го глобят сто сребърни [сикли]; той да ги даде на бащата на момата, защото е навлякъл лошо име на Израилска девица. И тя да му бъде жена; не бива да я напуска през целия си живот.

20Но ако е истинно това нещо, че не се е намерило девство у момата, 21тогава да изведат момата и да я поставят пред вратата на бащиния й дом, и мъжете от града й да я убият с камъни, та да умре; защото е сторила безчестие в Израиля, като е блудствувала в бащиния си дом. Така да отмахнеш злото изсред себе си.

22Ако се намери някой лежащ с омъжена жена, тогава и двамата да бъдат убити, мъжът, който е лежал с жената и жената. Така да отмахнеш злото от Израиля.

23Ако някой намери в града някоя млада девица, сгодена за мъж, и лежи с нея, 24тогава да изведете и двамата пред портата на оня град, и да ги убиете с камъни, та да умрат,- момата, защото не е извикала, като е била в града, и мъжа, защото е обезчестил жената на ближния си. Така да отмахнеш злото изсред себе си.

25Но ако някой намери на полето сгодена мома и я изнасили, тогава само мъжът, който е лежал с нея, да бъде убит; 26а на момата да не направиш нищо; в момата няма грях, който заслужава смърт; защото това нещо е, както кога някой се спусне върху ближния си и го убие, 27понеже, като я е намерил на полето, сгодената мома е извикала, но не е имало, кой да я отърве.

28Ако някой намери млада несгодена девица и като я хване да лежи с нея, и ги намерят, 29тогава оня, който е лежал с нея, да даде на бащата на момата петдесет сребърни [сикли]; и тя да му стане жена понеже я е обезчестил; не бива да я напуска през целия си живот.

30Никой да не взима жената на баща си, нито да открива полата на баща си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Deuteronomy 21
Top of Page
Top of Page