Jeremiah 17:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְאִם־But ifConj
3808 [e]לֹ֨אnotAdv
8085 [e]ṯiš-mə-‘ūתִשְׁמְע֜וּdo ListenVerb
413 [e]’ê-lay,אֵלַ֗יunto mePrep
6942 [e]lə-qad-dêšלְקַדֵּשׁ֙to keepVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3117 [e]yō-wmי֣וֹםdayNoun
7676 [e]haš-šab-bāṯ,הַשַּׁבָּ֔תthe SabbathNoun
1115 [e]ū-lə-ḇil-tîוּלְבִלְתִּ֣י ׀and notSubst
5375 [e]śə-’êṯשְׂאֵ֣תdo to bearVerb
4853 [e]maś-śā,מַשָּׂ֗אa burdenNoun
935 [e]ū-ḇōוּבֹ֛אand even enteringVerb
8179 [e]bə-ša-‘ă-rêבְּשַׁעֲרֵ֥יin through the gatesNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֖םof JerusalemNoun
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֣וֹםon the dayNoun
7676 [e]haš-šab-bāṯ;הַשַּׁבָּ֑תSabbathNoun
3341 [e]wə-hiṣ-ṣat-tîוְהִצַּ֧תִּיthen will I kindleVerb
784 [e]’êšאֵ֣שׁa fireNoun
8179 [e]biš-‘ā-re-hā,בִּשְׁעָרֶ֗יהָin its gatesNoun
398 [e]wə-’ā-ḵə-lāhוְאָֽכְלָ֛הand it shall devourVerb
759 [e]’ar-mə-nō-wṯאַרְמְנ֥וֹתthe palacesNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֖םof JerusalemNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
3518 [e]ṯiḵ-beh.תִכְבֶּֽה׃do be quenchedVerb
  פ -  
Hebrew Texts
ירמיה 17:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־לֹ֨א תִשְׁמְע֜וּ אֵלַ֗י לְקַדֵּשׁ֙ אֶת־יֹ֣ום הַשַּׁבָּ֔ת וּלְבִלְתִּ֣י ׀ שְׂאֵ֣ת מַשָּׂ֗א וּבֹ֛א בְּשַׁעֲרֵ֥י יְרוּשָׁלִַ֖ם בְּיֹ֣ום הַשַּׁבָּ֑ת וְהִצַּ֧תִּי אֵ֣שׁ בִּשְׁעָרֶ֗יהָ וְאָֽכְלָ֛ה אַרְמְנֹ֥ות יְרוּשָׁלִַ֖ם וְלֹ֥א תִכְבֶּֽה׃ פ

ירמיה 17:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־לא תשמעו אלי לקדש את־יום השבת ולבלתי ׀ שאת משא ובא בשערי ירושלם ביום השבת והצתי אש בשעריה ואכלה ארמנות ירושלם ולא תכבה׃ פ

Links
Jeremiah 17:27Jeremiah 17:27 Text AnalysisJeremiah 17:27 InterlinearJeremiah 17:27 MultilingualJeremiah 17:27 TSKJeremiah 17:27 Cross ReferencesJeremiah 17:27 Bible HubJeremiah 17:27 Biblia ParalelaJeremiah 17:27 Chinese BibleJeremiah 17:27 French BibleJeremiah 17:27 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 17:26
Top of Page
Top of Page