Ruth 1
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·hi bi·mei she·fot ha·sho·fe·tim, vay·hi ra·'av ba·'a·retz; vai·ye·lech ish mib·beit le·chem ye·hu·dah la·gur bis·dei mo·v·'av, hu ve·'ish·tov u·she·nei va·nav. 2ve·shem ha·'ish e·li·me·lech ve·shem ish·tov na·'o·mi ve·shem she·nei-va·nav mach·lo·vn ve·chil·yo·vn ef·ra·tim, mib·beit le·chem ye·hu·dah; vai·ya·vo·'u se·dei-mo·v·'av vai·yih·yu-sham. 3vai·ya·mat e·li·me·lech ish na·'o·mi; vat·ti·sha·'er hi u·she·nei va·nei·ha. 4vai·yis·'u la·hem na·shim mo·'a·vi·yo·vt, shem ha·'a·chat a·re·pah, ve·shem ha·she·nit rut; vai·ye·she·vu sham ke·'e·ser sha·nim. 5vai·ya·mu·tu gam-she·nei·hem mach·lo·vn ve·chil·yo·vn; vat·ti·sha·'er ha·'i·shah, mi·she·nei ye·la·dei·ha u·me·'i·shah.

6vat·ta·kam hi ve·chal·lo·tei·ha, vat·ta·shav mis·se·dei mo·v·'av; ki sha·me·'ah bis·deh mo·v·'av, ki-fa·kad ha·shem et-am·mov, la·tet la·hem la·chem. 7vat·te·tze min-ham·ma·ko·vm a·sher ha·ye·tah-sham·mah, u·she·tei chal·lo·tei·ha im·mah; vat·te·lach·nah vad·de·rech, la·shuv el-e·retz ye·hu·dah. 8vat·to·mer na·'o·mi lish·tei chal·lo·tei·ha, le·che·nah sho·ve·nah, i·shah le·veit im·mah; ya·'a·seh ch ya·'as k ha·shem im·ma·chem che·sed, ka·'a·sher a·si·tem im-ham·me·tim ve·'im·ma·di. 9yit·ten ha·shem la·chem, u·me·tze·na me·nu·chah, i·shah beit i·shah; vat·ti·shak la·hen, vat·tis·se·nah ko·v·lan vat·tiv·kei·nah. 10vat·to·mar·nah-lah; ki-it·tach na·shuv le·'am·mech. 11vat·to·mer na·'o·mi sho·ve·nah ve·no·tai, lam·mah te·lach·nah im·mi; ha·'o·vd-li va·nim be·me·'ai, ve·hai·u la·chem la·'a·na·shim. 12sho·ve·nah ve·no·tai le·che·na, ki za·kan·ti mih·yo·vt le·'ish; ki a·mar·ti yesh-li tik·vah, gam ha·yi·ti hal·lay·lah le·'ish, ve·gam ya·lad·ti va·nim. 13ha·la·hen te·sab·be·re·nah ad a·sher yig·da·lu, ha·la·hen te·'a·ge·nah, le·vil·ti he·yo·vt le·'ish; al be·no·tai ki-mar-li me·'od mik·kem, ki-ya·tze·'ah vi yad-ha·shem.

14vat·tis·se·nah ko·v·lan, vat·tiv·kei·nah o·vd; vat·ti·shak a·re·pah la·cha·mo·v·tah, ve·rut da·ve·kah bah.

15vat·to·mer hin·neh sha·vah ye·vim·tech, el-am·mah ve·'el-e·lo·hei·ha; shu·vi a·cha·rei ye·vim·tech. 16vat·to·mer rut al-tif·ge·'i-vi, le·'a·ze·vech la·shuv me·'a·cha·ra·yich; ki el-a·sher te·le·chi e·lech u·va·'a·sher ta·li·ni a·lin, am·mech am·mi, ve·lo·ha·yich e·lo·hai. 17ba·'a·sher ta·mu·ti a·mut, ve·sham ek·ka·ver; koh ya·'a·seh ha·shem li ve·choh yo·sif, ki ham·ma·vet, yaf·rid bei·ni u·vei·nech. 18vat·te·re ki-mit·'am·me·tzet hi la·le·chet it·tah; vat·tech·dal le·dab·ber e·lei·ha.

19vat·te·lach·nah she·tei·hem, ad-bo·'a·nah beit la·chem; vay·hi ke·vo·'a·nah beit le·chem, vat·te·hom kol-ha·'ir a·lei·hen, vat·to·mar·nah ha·zot na·'o·mi. 20vat·to·mer a·lei·hen, al-tik·re·nah li na·'o·mi; ke·re·na li ma·ra, ki-he·mar shad·dai li me·'od. 21a·ni me·le·'ah ha·lach·ti, ve·rei·kam he·shi·va·ni ha·shem; lam·mah tik·re·nah li na·'o·mi, va·shem a·nah vi, ve·shad·dai he·ra li.

22vat·ta·shav na·'o·mi ve·rut ham·mo·v·'a·vi·yah chal·la·tah im·mah, ha·sha·vah mis·se·dei mo·v·'av; ve·hem·mah ba·'u beit le·chem, bit·chil·lat ke·tzir se·'o·rim.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Judges 21
Top of Page
Top of Page