Joshua 1
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·hi a·cha·rei mo·vt mo·sheh e·ved ha·shem; vai·yo·mer ha·shem el-ye·ho·v·shu·a' bin-nun, me·sha·ret mo·sheh le·mor. 2mo·sheh av·di met; ve·'at·tah kum a·vor et-hai·yar·den haz·zeh at·tah ve·chol-ha·'am haz·zeh, el-ha·'a·retz a·sher a·no·chi no·ten la·hem liv·nei yis·ra·'el. 3kol-ma·ko·vm a·sher tid·roch kaf-rag·le·chem bov la·chem ne·tat·tiv; ka·'a·sher dib·bar·ti el-mo·sheh. 4me·ham·mid·bar ve·hal·le·va·no·vn haz·zeh ve·'ad-han·na·har hag·ga·do·vl ne·har-pe·rat kol e·retz ha·chit·tim, ve·'ad-hai·yam hag·ga·do·vl me·vo·v ha·sha·mesh; yih·yeh ge·vu·le·chem. 5lo-yit·ya·tzev ish le·fa·nei·cha, kol ye·mei chai·yei·cha; ka·'a·sher ha·yi·ti im-mo·sheh eh·yeh im·mach, lo ar·pe·cha ve·lo e·'ez·vek·ka. 6cha·zak ve·'e·matz; ki at·tah tan·chil et-ha·'am haz·zeh, et-ha·'a·retz a·sher-nish·ba'·ti la·'a·vo·v·tam la·tet la·hem. 7rak cha·zak ve·'e·matz me·'od lish·mor la·'a·so·vt ke·chol-hat·to·v·rah a·sher tziv·ve·cha mo·sheh av·di, al-ta·sur mim·men·nu ya·min u·se·mo·vl; le·ma·'an tas·kil, be·chol a·sher te·lech. 8lo-ya·mush se·fer hat·to·v·rah haz·zeh mip·pi·cha ve·ha·gi·ta bov yo·v·mam va·lay·lah, le·ma·'an tish·mor la·'a·so·vt, ke·chol-hak·ka·tuv bov; ki-az tatz·li·ach et-de·ra·che·cha ve·'az tas·kil. 9ha·lo·v tziv·vi·ti·cha cha·zak ve·'e·matz, al-ta·'a·rotz ve·'al-te·chat; ki im·me·cha ha·shem e·lo·hei·cha, be·chol a·sher te·lech. f

10vay·tzav ye·ho·v·shu·a', et-sho·te·rei ha·'am le·mor. 11iv·ru be·ke·rev ham·ma·cha·neh ve·tzav·vu et-ha·'am le·mor, ha·chi·nu la·chem tzei·dah; ki be·'o·vd she·lo·shet ya·mim at·tem o·ve·rim et-hai·yar·den haz·zeh, la·vo·v la·re·shet et-ha·'a·retz, a·sher ha·shem e·lo·hei·chem, no·ten la·chem le·rish·tah. s

12ve·la·r·'u·ve·ni ve·lag·ga·di, ve·la·cha·tzi she·vet ham·na·sheh; a·mar ye·ho·v·shu·a' le·mor. 13za·cho·vr et-had·da·var, a·sher tziv·vah et·chem mo·sheh e·ved-ha·shem le·mor; ha·shem e·lo·hei·chem me·ni·ach la·chem, ve·na·tan la·chem et-ha·'a·retz haz·zot. 14ne·shei·chem tap·pe·chem u·mik·nei·chem ye·she·vu ba·'a·retz a·sher na·tan la·chem mo·sheh be·'e·ver hai·yar·den; ve·'at·tem ta·'av·ru cha·mu·shim lif·nei a·chei·chem kol gib·bo·v·rei ha·cha·yil, va·'a·zar·tem o·v·tam. 15ad a·sher-ya·ni·ach ha·shem la·'a·chei·chem ka·chem ve·ya·re·shu gam-hem·mah, et-ha·'a·retz a·sher-ha·shem e·lo·hei·chem no·ten la·hem; ve·shav·tem le·'e·retz ye·ru·shat·chem vi·rish·tem o·v·tah, a·sher na·tan la·chem mo·sheh e·ved ha·shem, be·'e·ver hai·yar·den miz·rach ha·sha·mesh.

16vai·ya·'a·nu, et-ye·ho·v·shu·a' le·mor; kol a·sher-tziv·vi·ta·nu na·'a·seh, ve·'el-kol-a·sher tish·la·che·nu ne·lech. 17ke·chol a·sher-sha·ma'·nu el-mo·sheh, ken nish·ma e·lei·cha; rak yih·yeh ha·shem e·lo·hei·cha im·mach, ka·'a·sher ha·yah im-mo·sheh. 18kol-ish a·sher-yam·reh et-pi·cha ve·lo-yish·ma et-de·va·rei·cha le·chol a·sher-te·tzav·ven·nu yu·mat; rak cha·zak ve·'e·matz. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Deuteronomy 34
Top of Page
Top of Page