Revelation 12
Uma New Testament
1Ngkai ree, kuhilo-kuwo, ria hi langi' hameha' tanda to uma mowo kamekoncehi-na: hadua tobine to moheai hante eo, pai' to mokore hi lolo wula. Hi woo' -na ria songko to rababehi ngkai hampulu' romeha' betue'. 2Tobine toei nto'u-na motina'i, pai' rata-mi tempo po'anaa' -na. Ntodohaka-imi nakeni kapeda' -na neo' mo'ana'.

3Pai' kahiloa wo'o hi langi' tanda kahanyala-na: hama'a ule to molei, hanga' -na ule naga. Ule naga toei, bohe lia. Woo' -na pitu, pai' tonu' -na hampulu'. Hi butu meha' woo' -na ria songko magau'. 4Ule naga toei mpoweo iku-na, nadii' -ki hampobagia tolu ngkai betue' hi langi' pai' napetadi hi dunia'. Mokore-imi hi nyanyoa tobine to neo' mo'ana' toei we'i, doko' mpo'ome' ana' -na ane putu-ipi.

5Mo'ana' mpu'u-imi tobine toei, mpo'ote hadua Ana' tomane. Ana' toei, Hi'a-mi to mpoparentai humalili' dunia' mpai' hante karoho-roho-na hewa karoho-na lua' ahe'. Ke neo' na'ome' ule naga-imi Ana' toei, kate'ore' -nami rakeni hilou hi Alata'ala, bona moparenta hangkaa-ngkania hante Alata'ala hi suruga. 6Oti toe, tobine toei metibo' hilou hi tana' to wao', pai' -i mo'oha' hi po'ohaa' to naporodo ami' -miki Alata'ala. Hi po'ohaa' tohe'e-i rapewili' rala-na hancobu ro'atu ono mpulu' eo kahae-na.

7Ngkai ree kuhilo, ria to manga'e hi suruga. Tadulako mala'eka to rahanga' Mikhael hante mala'eka-mala'eka doo-na mpo'ewa ule naga toei. Pai' ule naga toe wo'o-i-hawo rangawa' mala'eka-mala'eka to dohe-na mpo'ewa Mikhael. 8Aga ule naga toei hante tantara-na, uma-ra hompe. Hi'a hante mala'eka-mala'eka doo-na uma-pi rapiliu mo'oha' hi suruga. 9Jadi', ule naga to bohe toei, ratadi-imi ngkai suruga. Hanga' -na, Ule Ncae, to rahanga' wo'o Magau' Anudaa' pai' Seta, to mpobagiu tauna to mo'oha' hi humalili' dunia'. Rapetadi-imi ngkai suruga hilou hi dunia' hante mala'eka-mala'eka doo-na. 10Oti toe ku'epe, ria to mololita hi suruga hante libu' to bohe, na'uli': Rata-mi tempo-na Pue' -ta Pue' Alata'ala mpowai' kalompea' hi topetuku' -na. Napopohiloi baraka' -na, natepu'u-mi moparenta jadi' Magau'. Rata-mi tempo-na Magau' Topetolo' to napelihi-mi mpopohiloi kuasa-na. Apa' rapopalai-mi Magau' Anudaa', topepakilu tetui to ntora mpakilu ompi' -ompi' hampepangalaa' -ta hi Pue' -ta Pue' Alata'ala. 11Ompi' -ta toera, medagi-ramo mpodagi Magau' Anudaa'. Radagi-i hante kuasa raa' Ana' Bima to mate mpotolo' jeko' -ra. Radagi-i apa' rapangaku' oa' ka'Ana' Bima-na toe-mi Pue' -ra. Nau' -ra rabalinai' ba paia-na rapatehi mpu'u-ra, uma-ra ngkala'ura ngkai pangakua' -ra toe. 12Toe-mi pai' goe' -mokoi, koi' to mo'oha' hi suruga. Aga mpe'ahii' -koi, koi' to mo'oha' hi dunia' ba hi tahi'. Apa' Magau' Anudaa' mana'u tilou hi koi'. Uma-pi mowo roe-na, apa' na'inca hampai' -damo loga-na."

13Na'inca ule naga toei karatadi-na mpu'u-mi lou hi dunia'. Toe pai' natepu'u-mi mpodapa' tobine to mpo'ote Ana' tomane toe we'i. 14Aga tobine toei rawai' romeha' pani' to bohe, hewa pani' danci pada. Hante pani' toe, ngkalimoko-imi hilou hi papada to wao' hi po'ohaa' to raporodo ami' -miki, bona neo' -i napopaa-pai ule naga toei. Hi ria-i rapewili' rala-na tolu mpae hantanga'. 15Ngkai ree, ule naga toei mpopepuji' ue to wori' ngkai rala nganga-na tono' hi tobine toei, bona ngalai' ma'anu' -i. 16Aga dunia' mpotulungi tobine toei: hangaa mobea-mi nganga dunia' mpo'ome' ue to napepuji' ule naga toe. 17Uma-pi mowo roe-na ule naga mpokaroe tobine toei. Toe pai' hilou-imi mpanga'ei muli-muli tobine toei, hira' -mi tauna to mpotuku' hawa' Alata'ala pai' mpangaku' Kayesus-na Pue' -ra.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Revelation 11
Top of Page
Top of Page