2 Corinthians 4
Uma New Testament
1Alata'ala mpo'ongko' -kai jadi' topobago-na, kipakule' mpokamu bago toi sabana petulungi-na hi kai'. Toe pai' uma mere' nono-kai. 2Kitadi-mi hawe'ea gau' to me'eai', uma ria to kiwunii', uma-kai mpobagiu doo, uma-kai mpohala'weo Lolita Alata'ala. Mpoparata-kai napa to makono hante kalonto' -lonto' -na, bona hawe'ea tauna mpangaku' kamakono-na kareba to kikeni. Alata'ala mpotiroi-kai! 3Ria moto tauna to uma mpangalai' Kareba Lompe' to kikeni. Tauna to mpotoa' naraka, hira' toe-mi to uma mpangalai' -e. Ma'ala-mi ta'uli', ria to mpoputu' nono-ra alaa-na uma-ra dota mpangala' Kareba Lompe'. 4Noto anudaa' to mpokuasai dunia' toi mpohilingai' -ra, bona neo' -ra mpangalai' Kareba Lompe'. Baja ngkai Kareba Lompe' uma mpobajahi nono-ra. Jadi', uma oa' ra'incai kabohe tuwu' -na Kristus, to hibalia tuwu' -na hante Alata'ala. 5Uma-kai mpopalele hanga' -kai moto. To kipalele-hanale, kareba to mpo'uli' Yesus Kristus Kahi'a-na Pue'. Pai' kai' -kaiwo, batua-nikai, ntuku' hawa' -na Yesus. 6Apa' nto'u Alata'ala mpopajadi' langi' pai' dunia', na'uli' hewa toi: "Ngkai kabengia-na mehupa' baja!" Pai' Alata'ala toe wo'o-mi to mpobajahi nono-ta, bona ta'inca kabohe tuwu' -na. Hewa to Yahudi owi mpohilo pehini-na Alata'ala hi lio-na Musa, wae wo'o ta'inca kabohe tuwu' -na Alata'ala ane ta'inca-imi Yesus Kristus.

7Bohe mpu'u baraka' to mobago hi rala katuwu' -kai, apa' Alata'ala mposarumaka-kai mpokeni baja-na toe. Hiaa' kai', manusia' -wadi-ka-kaiwo. Kai' hewa kura tana' -wadi, aga nau' wae, to ihia' rewa to masuli' lia oli-na. Ngkai toe-mi, monoto hi hawe'ea tauna baraka' to ria hi kai', baraka' to ngkai Alata'ala, bela baraka' -kai moto. 8Ngki'ii ngka'ana narumpa' -kai kaparia, aga uma-kai te'upi'. Pontu-na tuhu-mi nono-kai, aga uma mere' nono-kai. 9Rasesa' -kai, aga Pue' uma mpopalahii-kai. Rapao' -kai alaa-kai padungka-dungka, aga uma-kai mate. 10Hiapa pomakoa' -kai, mponyanyo kamatea ncuu-kai hibalia hante Pue' Yesus. Toe majadi' bona monoto hi hawe'ea tauna katuwu' -na Yesus hi rala nono-kai. 11Batua-na: bula-kai tuwu' -pidi hi dunia' toi, ria oa' tauna to doko' mpopatehi-kai apa' mpotuku' Pue' Yesus. Toe majadi' bona monoto hi hawe'ea tauna katuwu' -na nculii' -mi Pue' Yesus, apa' rahilo baraka' -na hi rala woto-kai to lente toi. 12Jadi', mponyanyo kamatea ncuu-kai. Aga uma kitapari, apa' ngkai pobago-kai toe, koi' mporata katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na.

13Hi rala Buku Tomoroli', te'uki' hewa toi: "Ngkai pepangala' -ku, pai' daho' -a mololita." Bate hewa toe wo'o-maka-kaiwo. Mepangala' -kai hi Pue' Ala, toe pai' daho' -kai mololita. 14Alata'ala mpotuwu' nculii' Pue' Yesus. Toe pai' ki'inca bate rata mpai' tempo-na napotuwu' nculii' wo'o-kai kai' dohe Pue' Yesus, pai' narumpu-kai hi nyanyoa-na, hangkaa-ngkania hante koi'. 15Hawe'ea kasusaa' to kikolo, kikolo bona koi' mporata kalompea'. Apa' ane kawoo-woria' tauna mpo'epe Kareba Lompe' pai' Alata'ala mpohore-ra ngkai huku' jeko' -ra sabana kabula rala-na, kawoo-woria' wo'o to mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala, alaa-na hanga' -na rapomobohe.

16Jadi', toe pai' ku'uli' we'i, uma mere' nono-kai. Nau' woto-kai toi ka'uu-uncua roho-na, aga nono-kai rabo'ui ncuu butu eo-na. 17Kasusaa' to tarata tempo toi, monangko' pai' hampai' -wadi. Pai' ngkai katida-ta hi rala kasusaa' toi, mporata-ta mpai' kabohe tuwu' to tida duu' kahae-hae-na. Kasusaa' to tarata tempo toi, hangkedi' siu' -wadi ane tapopohibalia hante kabohe tuwu' to tarata hi eo mpeno. 18Jadi', uma-ta mpenonoi napa to kahiloa. To tapenonoi-le, to ko'ia kahiloa. Apa' to kahiloa, hampai' -wadi. To ko'ia kahiloa tida duu' kahae-hae-na.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

2 Corinthians 3
Top of Page
Top of Page