2 Corinthians 4:18
New International Version
So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.

New Living Translation
So we don't look at the troubles we can see now; rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever.

English Standard Version
as we look not to the things that are seen but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal.

Berean Study Bible
So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.

New American Standard Bible
while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen; for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal.

King James Bible
While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.

Holman Christian Standard Bible
So we do not focus on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.

International Standard Version
because we do not look for things that can be seen but for things that cannot be seen. For things that can be seen are temporary, but things that cannot be seen are eternal.

NET Bible
because we are not looking at what can be seen but at what cannot be seen. For what can be seen is temporary, but what cannot be seen is eternal.

Aramaic Bible in Plain English
For we do not rejoice in those things that are seen, but in these things that are unseen. For things seen are time related, but those things that are unseen are eternal.

GOD'S WORD® Translation
We don't look for things that can be seen but for things that can't be seen. Things that can be seen are only temporary. But things that can't be seen last forever.

Jubilee Bible 2000
while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal.

King James 2000 Bible
While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.

American King James Version
While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.

American Standard Version
while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.

Douay-Rheims Bible
While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen, are temporal; but the things which are not seen, are eternal.

Darby Bible Translation
while we look not at the things that are seen, but at the things that are not seen; for the things that are seen [are] for a time, but those that are not seen eternal.

English Revised Version
while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.

Webster's Bible Translation
While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.

Weymouth New Testament
while we look not at things seen, but things unseen; for things seen are temporary, but things unseen are eternal.

World English Bible
while we don't look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal.

Young's Literal Translation
we not looking to the things seen, but to the things not seen; for the things seen are temporary, but the things not seen are age-during.

2 Korinthiërs 4:18 Afrikaans PWL
Ons verheug ons nie in die sigbare dinge nie, maar in die onsigbare, want die sigbare dinge is vir ’n tyd, maar die onsigbare is ewig.

2 e Koristasve 4:18 Albanian
ndërsa ne nuk i drejtojmë sytë ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 4:18 Arabic: Smith & Van Dyke
ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى. لان التي ترى وقتية واما التي لا ترى فابدية

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 4:18 Armenian (Western): NT
քանի որ մենք կը նայինք ո՛չ թէ տեսանելի բաներուն, հապա՝ անտեսանելիներուն. որովհետեւ տեսանելի բաները ժամանակաւոր են, իսկ անտեսանելիները՝ յաւիտենական:

2 Corinthianoetara. 4:18 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Gauça visibleac consideratzen eztitugunean, baina inuisibleac: ecen visibleac demboratacotz dirade: baina inuisibleac, seculacotz.

De Krenter B 4:18 Bavarian
Mir trachtnd nit naach dönn, was sichtbar ist, sundern freund üns schoon fürbaß auf s Unsichtbare, denn dös Sichtbare ist zeitlich, dös Unsichtbare aber eebig.

2 Коринтяни 4:18 Bulgarian
които не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а невидимите вечни.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我們所注重的不是看得見的,而是看不見的;因為看得見的是暫時的,看不見的卻是永恆的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我们所注重的不是看得见的,而是看不见的;因为看得见的是暂时的,看不见的却是永恒的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
原來我們不是顧念所見的,乃是顧念所不見的,因為所見的是暫時的,所不見的是永遠的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
原来我们不是顾念所见的,乃是顾念所不见的,因为所见的是暂时的,所不见的是永远的。

歌 林 多 後 書 4:18 Chinese Bible: Union (Traditional)
原 來 我 們 不 是 顧 念 所 見 的 , 乃 是 顧 念 所 不 見 的 ; 因 為 所 見 的 是 暫 時 的 , 所 不 見 的 是 永 遠 的 。

歌 林 多 後 書 4:18 Chinese Bible: Union (Simplified)
原 来 我 们 不 是 顾 念 所 见 的 , 乃 是 顾 念 所 不 见 的 ; 因 为 所 见 的 是 暂 时 的 , 所 不 见 的 是 永 远 的 。

Druga poslanica Korinæanima 4:18 Croatian Bible
jer nama nije do vidljivog nego do nevidljivog: ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo - vječno.

Druhá Korintským 4:18 Czech BKR
Když nepatříme na ty věci, kteréž se vidí, ale na ty, kteréž se nevidí. Nebo ty věci, kteréž se vidí, jsou časné, ale které se nevidí, jsou věčné.

2 Korinterne 4:18 Danish
idet vi ikke se paa de synlige Ting, men paa de usynlige; thi de synlige ere timelige, men de usynlige ere evige.

2 Corinthiër 4:18 Dutch Staten Vertaling
Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.

Nestle Greek New Testament 1904
μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.

Westcott and Hort 1881
μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα, τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα, τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.

RP Byzantine Majority Text 2005
μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα· τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.

Greek Orthodox Church 1904
μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.

Tischendorf 8th Edition
μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.

Scrivener's Textus Receptus 1894
μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα· τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.

Stephanus Textus Receptus 1550
μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
μη σκοπουντων ημων τα βλεπομενα αλλα τα μη βλεπομενα τα γαρ βλεπομενα προσκαιρα τα δε μη βλεπομενα αιωνια

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
μη σκοπουντων ημων τα βλεπομενα αλλα τα μη βλεπομενα τα γαρ βλεπομενα προσκαιρα τα δε μη βλεπομενα αιωνια

Stephanus Textus Receptus 1550
μη σκοπουντων ημων τα βλεπομενα αλλα τα μη βλεπομενα τα γαρ βλεπομενα προσκαιρα τα δε μη βλεπομενα αιωνια

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
μη σκοπουντων ημων τα βλεπομενα, αλλα τα μη βλεπομενα· τα γαρ βλεπομενα προσκαιρα· τα δε μη βλεπομενα αιωνια.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
μη σκοπουντων ημων τα βλεπομενα αλλα τα μη βλεπομενα τα γαρ βλεπομενα προσκαιρα τα δε μη βλεπομενα αιωνια

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
μη σκοπουντων ημων τα βλεπομενα αλλα τα μη βλεπομενα τα γαρ βλεπομενα προσκαιρα τα δε μη βλεπομενα αιωνια

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
mē skopountōn hēmōn ta blepomena alla ta mē blepomena; ta gar blepomena proskaira, ta de mē blepomena aiōnia.

me skopounton hemon ta blepomena alla ta me blepomena; ta gar blepomena proskaira, ta de me blepomena aionia.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
mē skopountōn hēmōn ta blepomena alla ta mē blepomena, ta gar blepomena proskaira, ta de mē blepomena aiōnia.

me skopounton hemon ta blepomena alla ta me blepomena, ta gar blepomena proskaira, ta de me blepomena aionia.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 4:18 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
mē skopountōn ēmōn ta blepomena alla ta mē blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mē blepomena aiōnia

mE skopountOn EmOn ta blepomena alla ta mE blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mE blepomena aiOnia

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 4:18 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
mē skopountōn ēmōn ta blepomena alla ta mē blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mē blepomena aiōnia

mE skopountOn EmOn ta blepomena alla ta mE blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mE blepomena aiOnia

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 4:18 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
mē skopountōn ēmōn ta blepomena alla ta mē blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mē blepomena aiōnia

mE skopountOn EmOn ta blepomena alla ta mE blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mE blepomena aiOnia

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 4:18 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
mē skopountōn ēmōn ta blepomena alla ta mē blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mē blepomena aiōnia

mE skopountOn EmOn ta blepomena alla ta mE blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mE blepomena aiOnia

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 4:18 Westcott/Hort - Transliterated
mē skopountōn ēmōn ta blepomena alla ta mē blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mē blepomena aiōnia

mE skopountOn EmOn ta blepomena alla ta mE blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mE blepomena aiOnia

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 4:18 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
mē skopountōn ēmōn ta blepomena alla ta mē blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mē blepomena aiōnia

mE skopountOn EmOn ta blepomena alla ta mE blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mE blepomena aiOnia

2 Korintusi 4:18 Hungarian: Karoli
Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

Al la korintanoj 2 4:18 Esperanto
dum ni rigardas ne la vidatajxojn, sed la nevidatajxojn; cxar la vidatajxoj estas tempaj, sed la nevidatajxoj estas eternaj.

Toinen kirje korinttilaisille 4:18 Finnish: Bible (1776)
Jotka emme näkyväisiä katso, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajalliset, mutta näkymättömät ijankaikkiset.

2 Corinthiens 4:18 French: Darby
nos regards n'etant pas fixes sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas: car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont eternelles.

2 Corinthiens 4:18 French: Louis Segond (1910)
parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.

2 Corinthiens 4:18 French: Martin (1744)
Quand nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles; car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternelles.

2 Korinther 4:18 German: Modernized
uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig.

2 Korinther 4:18 German: Luther (1912)
uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig.

2 Korinther 4:18 German: Textbibel (1899)
wenn wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare; denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig.

2 Corinzi 4:18 Italian: Riveduta Bible (1927)
mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono; poiché le cose che si vedono son solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne.

2 Corinzi 4:18 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
mentre non abbiamo il riguardo fisso alle cose che si veggono, ma a quelle che non si veggono; poichè le cose che si veggono sono sol per un tempo; ma quelle che non si veggono sono eterne.

2 KOR 4:18 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
karena kami tiada memandang barang yang kelihatan itu, melainkan yang tiada kelihatan, sebab barang yang kelihatan itu sementara sahaja; tetapi barang yang tiada kelihatan itu kekal adanya.

2 Corinthians 4:18 Kabyle: NT
Axaṭer nukni ur nețnadi ara ɣef wayen țwalint wallen, lameɛna nețnadi ɣef leḥwayeǧ ur țwalint ara ; axaṭer leḥwayeǧ i țwalint wallen fennunt, ma d ayen ur țwalint ara, yețdumu i dayem.

고린도후서 4:18 Korean
우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요, 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠간이요, 보이지 않는 것은 영원함이니라

II Corinthios 4:18 Latin: Vulgata Clementina
non contemplantibus nobis quæ videntur, sed quæ non videntur. Quæ enim videntur, temporalia sunt : quæ autem non videntur, æterna sunt.

Korintiešiem 2 4:18 Latvian New Testament
Ja mēs neņemam vērā to, kas redzams, bet to, kas nav redzams. Jo tas, ko redzam, ir laicīgs, bet neredzamais ir mūžīgs.

Antrasis laiðkas korintieèiams 4:18 Lithuanian
Tuo tarpu mes nežiūrime į tai, kas regima, bet į tai, kas neregima, nes kas regima, yra laikina, o kas neregima­amžina.

2 Corinthians 4:18 Maori
I a tatou kahore nei e titiro ki nga mea e kitea ana, engari ki nga mea kahore e kitea: he mea nonaianei noa hoki nga mea e kitea ana; he mea mau tonu ia nga mea kahore e kitea.

2 Korintierne 4:18 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
såsom vi ikke har det synlige for øie, men det usynlige; for det synlige er timelig, men det usynlige evig

2 Corintios 4:18 Spanish: La Biblia de las Américas
al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven; porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.

2 Corintios 4:18 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.

2 Corintios 4:18 Spanish: Reina Valera Gómez
no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven; porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas.

2 Corintios 4:18 Spanish: Reina Valera 1909
No mirando nosotros á las cosas que se ven, sino á las que no se ven: porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas.

2 Corintios 4:18 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
no mirando nosotros a lo que se ve, sino a lo que no se ve; porque lo que se ve, temporal es; mas lo que no se ve, eterno.

2 Coríntios 4:18 Bíblia King James Atualizada Português
Sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos; pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se vêem são eternos. A morada eterna do cristão

2 Coríntios 4:18 Portugese Bible
não atentando nós nas coisas que se vêem, mas sim nas que se não vêem; porque as que se vêem são temporais, enquanto as que se não vêem são eternas.   

2 Corinteni 4:18 Romanian: Cornilescu
Pentrucă noi nu ne uităm la lucrurile cari se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile cari se văd, sînt trecătoare, pe cînd cele ce nu se văd, sînt vecinice.

2-е Коринфянам 4:18 Russian: Synodal Translation (1876)
когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.

2-е Коринфянам 4:18 Russian koi8r
когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.

2 Corinthians 4:18 Shuar New Testament
Tuma asamtai Wßinjinia nu ti Enentßimtatsji. Antsu Wßintsujnia nu nekas Enentßimtaji. Wßinjinia nusha aya yamaiyaiti. Antsu Wßintsujnia nuka tuke amuukachminiaiti.

2 Korinthierbrevet 4:18 Swedish (1917)
åt oss som icke hava till ögonmärke de ting som synas, utan dem som icke synas; ty de ting som synas, de vara allenast en tid, med de som icke synas, de vara i evighet.

2 Wakorintho 4:18 Swahili NT
Hivyo tunatazamia kwa makini si vitu vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Maana vinavyoonekana ni vya muda tu; lakini vile visivyoonekana ni vya milele.

2 Mga Taga-Corinto 4:18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita: sapagka't ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan; datapuwa't ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 4:18 Tawallamat Tamajaq NT
Nakkanay wǝr nǝswed daɣ aratan win tawanaynen, kalar win ǝhanen ǝtǝnkul a daɣ nǝswǝd; fǝlas awa itawahannayan, wǝr itihag; as iga awen, awa ihan ǝtǝnkul, ǝnta iɣlâl.

2 โครินธ์ 4:18 Thai: from KJV
ด้วยว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์

2 Korintliler 4:18 Turkish
Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır.

2 Коринтяни 4:18 Ukrainian: NT
нам, що не дивимось на вйдоме, а на невидоме; що бо вйдоме, дочасне, що ж невидоме, вічне.

2 Corinthians 4:18 Uma New Testament
Jadi', uma-ta mpenonoi napa to kahiloa. To tapenonoi-le, to ko'ia kahiloa. Apa' to kahiloa, hampai' -wadi. To ko'ia kahiloa tida duu' kahae-hae-na.

2 Coâ-rinh-toâ 4:18 Vietnamese (1934)
bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.

2 Corinthians 4:17
Top of Page
Top of Page