Mezmurlar 147
Turkish
1RABbe övgüler sunun!
Ne güzel, ne hoş Tanrımızı ilahilerle övmek!
Ona övgü yaraşır.

2RAB yeniden kuruyor Yeruşalimi,
Bir araya topluyor İsrailin sürgünlerini.

3O kırık kalplileri iyileştirir,
Yaralarını sarar.

4Yıldızların sayısını belirler,
Her birini adıyla çağırır.

5Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür,
Sınırsızdır anlayışı.

6RAB mazlumlara yardım eder,
Kötüleri yere çalar.

7RABbe şükran ezgileri okuyun,
Tanrımızı lirle, ilahilerle övün.

8Odur gökleri bulutlarla kaplayan,
Yeryüzüne yağmur sağlayan,
Dağlarda ot bitiren.

9O yiyecek sağlar hayvanlara,
Bağrışan kuzgun yavrularına.

10Ne atın gücünden zevk alır,
Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır.

11RAB kendisinden korkanlardan,
Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.

12RABbi yücelt, ey Yeruşalim!
Tanrına övgüler sun, ey Siyon!

13Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar,
İçindeki halkı kutsar.

14Sınırlarını esenlik içinde tutar,
Seni en iyi buğdayla doyurur.

15Yeryüzüne buyruğunu gönderir,
Sözü çarçabuk yayılır.

16Yapağı gibi kar yağdırır,
Kırağıyı kül gibi saçar.

17Aşağıya iri iri dolu savurur,
Kim dayanabilir soğuğuna?

18Buyruk verir, eritir buzları,
Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar.

19Sözünü Yakup soyuna,
Kurallarını, ilkelerini İsraile bildirir.

20Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu,
Onlar O'nun ilkelerini bilmezler. RAB'be övgüler sunun!Turkish

Bible Hub

Psalm 146
Top of Page
Top of Page