Matthew 6:22
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
HO
TheArt-NMS
3088 [e]λύχνος
lychnos
lampN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
4983 [e]σώματός
sōmatos
bodyN-GNS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3788 [e]ὀφθαλμός.
ophthalmos
eye.N-NMS
1437 [e]ἐὰν
ean
IfConj
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
1510 [e]
ē
isV-PSA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3788 [e]ὀφθαλμός
ophthalmos
eyeN-NMS
4771 [e]σου
sou
of youPPro-G2S
573 [e]ἁπλοῦς,
haplous
clear,Adj-NMS
3650 [e]ὅλον
holon
[the] wholeAdj-NNS
3588 [e]τὸ
to
- Art-NNS
4983 [e]σῶμά
sōma
bodyN-NNS
4771 [e]σου
sou
of youPPro-G2S
5460 [e]φωτεινὸν
phōteinon
full of lightAdj-NNS
1510 [e]ἔσται·
estai
will be.V-FIM-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:22 Greek NT: Nestle 1904
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:22 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτινὸν ἔσται·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:22 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτινὸν / φωτεινὸν ἔσται·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:22 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:22 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:22 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:22 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:22 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·

Matthew 6:22 Hebrew Bible
נר הגוף הוא העין ואם עינך היא תמימה כל גופך יאור׃

Matthew 6:22 Aramaic NT: Peshitta
ܫܪܓܐ ܕܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗ ܥܝܢܐ ܐܢ ܥܝܢܟ ܗܟܝܠ ܬܗܘܐ ܦܫܝܛܐ ܐܦ ܟܠܗ ܦܓܪܟ ܢܗܝܪ ܗܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The eye is the lamp of the body; so then if your eye is clear, your whole body will be full of light.

King James Bible
The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.

Holman Christian Standard Bible
"The eye is the lamp of the body. If your eye is good, your whole body will be full of light.
Treasury of Scripture Knowledge

light of.

Luke 11:34-36 The light of the body is the eye: therefore when your eye is single, …

single.

Acts 2:46 And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking …

2 Corinthians 11:3 But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through …

Ephesians 6:5 Servants, be obedient to them that are your masters according to …

Colossians 3:22 Servants, obey in all things your masters according to the flesh; …

Links
Matthew 6:22Matthew 6:22 NIVMatthew 6:22 NLTMatthew 6:22 ESVMatthew 6:22 NASBMatthew 6:22 KJVMatthew 6:22 Bible AppsMatthew 6:22 Biblia ParalelaMatthew 6:22 Chinese BibleMatthew 6:22 French BibleMatthew 6:22 German BibleBible Hub
Matthew 6:21
Top of Page
Top of Page