Matthew 27:48
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
2112 [e]εὐθέως
eutheōs
immediately,Adv
5143 [e]δραμὼν
dramōn
having runV-APA-NMS
1520 [e]εἷς
heis
oneAdj-NMS
1537 [e]ἐξ
ex
ofPrep
846 [e]αὐτῶν
autōn
themPPro-GM3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2983 [e]λαβὼν
labōn
having takenV-APA-NMS
4699 [e]σπόγγον
spongon
a sponge,N-AMS
4130 [e]πλήσας
plēsas
having filled [it]V-APA-NMS
5037 [e]τε
te
andConj
3690 [e]ὄξους
oxous
with vinegarN-GNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4060 [e]περιθεὶς
peritheis
having put [it] onV-APA-NMS
2563 [e]καλάμῳ
kalamō
a reed,N-DMS
4222 [e]ἐπότιζεν
epotizen
gave to drinkV-IIA-3S
846 [e]αὐτόν.
auton
Him.PPro-AM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:48 Greek NT: Nestle 1904
καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:48 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:48 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:48 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν, καὶ λαβὼν σπόγγον, πλήσας τε ὄξους, καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:48 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:48 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:48 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν, καὶ λαβὼν σπόγγον, πλήσας τε ὄξους, καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:48 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν

Matthew 27:48 Hebrew Bible
וימהר אחד מהם וירץ ויקח ספוג וימלא אתו חמץ וישימהו על קנה וישקהו׃

Matthew 27:48 Aramaic NT: Peshitta
ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܪܗܛ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܫܩܠ ܐܤܦܘܓܐ ܘܡܠܗ ܚܠܐ ܘܤܡܗ ܒܩܢܝܐ ܘܡܫܩܐ ܗܘܐ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Immediately one of them ran, and taking a sponge, he filled it with sour wine and put it on a reed, and gave Him a drink.

King James Bible
And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.

Holman Christian Standard Bible
Immediately one of them ran and got a sponge, filled it with sour wine, fixed it on a reed, and offered Him a drink.
Treasury of Scripture Knowledge

and filled.

Matthew 27:34 They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had …

Psalm 69:21 They gave me also gall for my meat; and in my thirst they gave me …

Luke 23:36 And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,

John 19:29,30 Now there was set a vessel full of vinegar: and they filled a sponge …

Links
Matthew 27:48Matthew 27:48 NIVMatthew 27:48 NLTMatthew 27:48 ESVMatthew 27:48 NASBMatthew 27:48 KJVMatthew 27:48 Bible AppsMatthew 27:48 Biblia ParalelaMatthew 27:48 Chinese BibleMatthew 27:48 French BibleMatthew 27:48 German BibleBible Hub
Matthew 27:47
Top of Page
Top of Page