Matthew 16:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5101 [e]τί
ti
WhatIPro-ANS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
5623 [e]ὠφεληθήσεται
ōphelēthēsetai
will it profitV-FIP-3S
444 [e]ἄνθρωπος
anthrōpos
a man,N-NMS
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2889 [e]κόσμον
kosmon
worldN-AMS
3650 [e]ὅλον
holon
wholeAdj-AMS
2770 [e]κερδήσῃ,
kerdēsē
he gains,V-ASA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
1161 [e]δὲ
de
butConj
5590 [e]ψυχὴν
psychēn
the soulN-AFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
2210 [e]ζημιωθῇ;
zēmiōthē
loses?V-ASP-3S
2228 [e]
ē
OrConj
5101 [e]τί
ti
whatIPro-ANS
1325 [e]δώσει
dōsei
will giveV-FIA-3S
444 [e]ἄνθρωπος
anthrōpos
a manN-NMS
465 [e]ἀντάλλαγμα
antallagma
[as] an exchange forN-ANS
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
5590 [e]ψυχῆς
psychēs
soulN-GFS
846 [e]αὐτοῦ;
autou
of him?PPro-GM3SGreek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:26 Greek NT: Nestle 1904
τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ

Matthew 16:26 Hebrew Bible
כי מה יועיל האדם כי יקנה את כל העולם ונפשו תשחת או מה יתן האדם פדיון נפשו׃

Matthew 16:26 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢܐ ܓܝܪ ܡܬܗܢܐ ܒܪܢܫܐ ܐܢ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܢܩܢܐ ܘܢܦܫܗ ܢܚܤܪ ܐܘ ܡܢܐ ܢܬܠ ܒܪܢܫܐ ܬܚܠܘܦܐ ܕܢܦܫܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul?

King James Bible
For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

Holman Christian Standard Bible
What will it benefit a man if he gains the whole world yet loses his life? Or what will a man give in exchange for his life?
Treasury of Scripture Knowledge

what is.

Matthew 5:29 And if your right eye offend you, pluck it out, and cast it from you…

Job 2:4 And Satan answered the LORD, and said, Skin for skin, yes, all that …

Mark 8:36 For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, …

Luke 9:25 For what is a man advantaged, if he gain the whole world, and lose …

gain.

Matthew 4:8,9 Again, the devil takes him up into an exceeding high mountain, and …

Job 27:8 For what is the hope of the hypocrite, though he has gained, when …

Luke 12:20 But God said to him, You fool, this night your soul shall be required …

Luke 16:25 But Abraham said, Son, remember that you in your lifetime received …

or.

Psalm 49:7,8 None of them can by any means redeem his brother, nor give to God …

Mark 8:37 Or what shall a man give in exchange for his soul?

Links
Matthew 16:26Matthew 16:26 NIVMatthew 16:26 NLTMatthew 16:26 ESVMatthew 16:26 NASBMatthew 16:26 KJVMatthew 16:26 Bible AppsMatthew 16:26 Biblia ParalelaMatthew 16:26 Chinese BibleMatthew 16:26 French BibleMatthew 16:26 German BibleBible Hub
Matthew 16:25
Top of Page
Top of Page