Matthew 16:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3739 [e]ὃς
hos
WhoeverRelPro-NMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
2309 [e]θέλῃ
thelē
might desireV-PSA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5590 [e]ψυχὴν
psychēn
lifeN-AFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
4982 [e]σῶσαι,
sōsai
to save,V-ANA
622 [e]ἀπολέσει
apolesei
will loseV-FIA-3S
846 [e]αὐτήν·
autēn
it;PPro-AF3S
3739 [e]ὃς
hos
whoeverRelPro-NMS
1161 [e]δ’
d’
howeverConj
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
622 [e]ἀπολέσῃ
apolesē
might loseV-ASA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5590 [e]ψυχὴν
psychēn
lifeN-AFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
1752 [e]ἕνεκεν
heneken
on account ofPrep
1473 [e]ἐμοῦ,
emou
Me,PPro-G1S
2147 [e]εὑρήσει
heurēsei
will findV-FIA-3S
846 [e]αὐτήν.
autēn
it.PPro-AF3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:25 Greek NT: Nestle 1904
ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν

Matthew 16:25 Hebrew Bible
כי כל אשר יחפץ להושיע את נפשו תאבד נפשו ממנו וכל אשר תאבד לו נפשו למעני הוא ימצאנה׃

Matthew 16:25 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢ ܕܨܒܐ ܓܝܪ ܕܢܚܐ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ ܘܡܢ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܡܛܠܬܝ ܢܫܟܚܝܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For whoever wishes to save his life will lose it; but whoever loses his life for My sake will find it.

King James Bible
For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.

Holman Christian Standard Bible
For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life because of Me will find it.
Treasury of Scripture Knowledge

Matthew 10:39 He that finds his life shall lose it: and he that loses his life …

Esther 4:14,16 For if you altogether hold your peace at this time, then shall there …

Mark 8:35 For whoever will save his life shall lose it; but whoever shall lose …

Luke 17:33 Whoever shall seek to save his life shall lose it; and whoever shall …

John 12:25 He that loves his life shall lose it; and he that hates his life …

Acts 20:23,24 Save that the Holy Ghost witnesses in every city, saying that bonds …

Revelation 12:11 And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of …

Links
Matthew 16:25Matthew 16:25 NIVMatthew 16:25 NLTMatthew 16:25 ESVMatthew 16:25 NASBMatthew 16:25 KJVMatthew 16:25 Bible AppsMatthew 16:25 Biblia ParalelaMatthew 16:25 Chinese BibleMatthew 16:25 French BibleMatthew 16:25 German BibleBible Hub
Matthew 16:24
Top of Page
Top of Page