Matthew 14:35
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1921 [e]ἐπιγνόντες
epignontes
having recognizedV-APA-NMP
846 [e]αὐτὸν
auton
Him,PPro-AM3S
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
435 [e]ἄνδρες
andres
menN-NMP
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
5117 [e]τόπου
topou
placeN-GMS
1565 [e]ἐκείνου
ekeinou
of thatDPro-GMS
649 [e]ἀπέστειλαν
apesteilan
sentV-AIA-3P
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3650 [e]ὅλην
holēn
allAdj-AFS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4066 [e]περίχωρον
perichōron
surrounding regionAdj-AFS
1565 [e]ἐκείνην,
ekeinēn
thatDPro-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4374 [e]προσήνεγκαν
prosēnenkan
broughtV-AIA-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
to HimPPro-DM3S
3956 [e]πάντας
pantas
allAdj-AMP
3588 [e]τοὺς
tous
thoseArt-AMP
2560 [e]κακῶς
kakōs
sickAdv
2192 [e]ἔχοντας,
echontas
being,V-PPA-AMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14:35 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14:35 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14:35 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14:35 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14:35 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14:35 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14:35 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14:35 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας

Matthew 14:35 Hebrew Bible
ויכירו אתו אנשי המקום ההוא וישלחו אל כל סביבותיהם ויביאו אליו את כל החולים׃

Matthew 14:35 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܫܬܘܕܥܘܗܝ ܐܢܫܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘ ܘܫܕܪܘ ܠܟܠܗܝܢ ܩܘܪܝܐ ܕܚܕܪܝܗܘܢ ܘܩܪܒܘ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ ܀ 36 ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܩܪܒܘܢ ܐܦܢ ܠܟܢܦܐ ܒܠܚܘܕ ܕܠܒܘܫܗ ܘܐܝܠܝܢ ܕܩܪܒܘ ܐܬܐܤܝܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And when the men of that place recognized Him, they sent word into all that surrounding district and brought to Him all who were sick;

King James Bible
And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased;

Holman Christian Standard Bible
When the men of that place recognized Him, they alerted the whole vicinity and brought to Him all who were sick.
Treasury of Scripture Knowledge

Matthew 4:24,25 And his fame went throughout all Syria: and they brought to him all …

Mark 1:28-34 And immediately his fame spread abroad throughout all the region …

Mark 2:1 And again he entered into Capernaum after some days; and it was noised …

Mark 3:8-10 And from Jerusalem, and from Idumaea, and from beyond Jordan; and …

Mark 6:55 And ran through that whole region round about, and began to carry …

Links
Matthew 14:35Matthew 14:35 NIVMatthew 14:35 NLTMatthew 14:35 ESVMatthew 14:35 NASBMatthew 14:35 KJVMatthew 14:35 Bible AppsMatthew 14:35 Biblia ParalelaMatthew 14:35 Chinese BibleMatthew 14:35 French BibleMatthew 14:35 German BibleBible Hub
Matthew 14:34
Top of Page
Top of Page