Matthew 13:56
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3588 [e]αἱ
hai
theArt-NFP
79 [e]ἀδελφαὶ
adelphai
sistersN-NFP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
3780 [e]οὐχὶ
ouchi
notIntPrtcl
3956 [e]πᾶσαι
pasai
allAdj-NFP
4314 [e]πρὸς
pros
withPrep
1473 [e]ἡμᾶς
hēmas
usPPro-A1P
1510 [e]εἰσιν;
eisin
are?V-PIA-3P
4159 [e]πόθεν
pothen
From whereAdv
3767 [e]οὖν
oun
thenConj
3778 [e]τούτῳ
toutō
to this [man]DPro-DMS
3778 [e]ταῦτα
tauta
these thingsDPro-NNP
3956 [e]πάντα;
panta
all?Adj-NNPGreek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:56 Greek NT: Nestle 1904
καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσιν; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:56 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:56 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:56 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν; Πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:56 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσι; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:56 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσιν; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:56 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσι; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:56 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσιν πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα

Matthew 13:56 Hebrew Bible
ואחיותיו הלא כלן אתנו הן ומאין איפוא לו כל אלה׃

Matthew 13:56 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܚܘܬܗ ܟܠܗܝܢ ܠܐ ܗܐ ܠܘܬܢ ܐܢܝܢ ܐܝܡܟܐ ܠܗ ܗܟܝܠ ܠܗܢܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And His sisters, are they not all with us? Where then did this man get all these things?"

King James Bible
And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things?

Holman Christian Standard Bible
And His sisters, aren't they all with us? So where does He get all these things?"
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Matthew 13:56Matthew 13:56 NIVMatthew 13:56 NLTMatthew 13:56 ESVMatthew 13:56 NASBMatthew 13:56 KJVMatthew 13:56 Bible AppsMatthew 13:56 Biblia ParalelaMatthew 13:56 Chinese BibleMatthew 13:56 French BibleMatthew 13:56 German BibleBible Hub
Matthew 13:55
Top of Page
Top of Page