Matthew 12:49
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1614 [e]ἐκτείνας
ekteinas
having stretched outV-APA-NMS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5495 [e]χεῖρα
cheira
handN-AFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
1909 [e]ἐπὶ
epi
toPrep
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
3101 [e]μαθητὰς
mathētas
disciplesN-AMP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of Him,PPro-GM3S
3004 [e]εἶπεν
eipen
He said,V-AIA-3S
3708 [e]Ἰδοὺ
Idou
Behold,V-AMA-2S
3588 [e]
theArt-NFS
3384 [e]μήτηρ
mētēr
motherN-NFS
1473 [e]μου
mou
of MePPro-G1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
80 [e]ἀδελφοί
adelphoi
brothersN-NMP
1473 [e]μου·
mou
of Me.PPro-G1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:49 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν Ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:49 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν Ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:49 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν Ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:49 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἴπεν, Ἰδού, ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:49 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔφη· Ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:49 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν· ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:49 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Ἰδού, ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:49 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Ἰδού, ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου

Matthew 12:49 Hebrew Bible
ויט ידו על תלמידיו ויאמר הנה אמי ואחי׃

Matthew 12:49 Aramaic NT: Peshitta
ܘܦܫܛ ܐܝܕܗ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܡܝ ܘܗܐ ܐܚܝ ܀ 50 ܟܠܢܫ ܓܝܪ ܕܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܝ ܕܒܫܡܝܐ ܗܘܝܘ ܐܚܝ ܘܚܬܝ ܘܐܡܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And stretching out His hand toward His disciples, He said, "Behold My mother and My brothers!

King James Bible
And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren!

Holman Christian Standard Bible
And stretching out His hand toward His disciples, He said, "Here are My mother and My brothers!
Treasury of Scripture Knowledge

his disciples.

Matthew 28:7 And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the …

Mark 3:34 And he looked round about on them which sat about him, and said, …

John 17:8,9,20 For I have given to them the words which you gave me; and they have …

John 20:17-20 Jesus said to her, Touch me not; for I am not yet ascended to my …

Links
Matthew 12:49Matthew 12:49 NIVMatthew 12:49 NLTMatthew 12:49 ESVMatthew 12:49 NASBMatthew 12:49 KJVMatthew 12:49 Bible AppsMatthew 12:49 Biblia ParalelaMatthew 12:49 Chinese BibleMatthew 12:49 French BibleMatthew 12:49 German BibleBible Hub
Matthew 12:48
Top of Page
Top of Page