Luke 4:33
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
4864 [e]συναγωγῇ
synagōgē
synagogueN-DFS
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
444 [e]ἄνθρωπος
anthrōpos
a manN-NMS
2192 [e]ἔχων
echōn
havingV-PPA-NMS
4151 [e]πνεῦμα
pneuma
a spiritN-ANS
1140 [e]δαιμονίου
daimoniou
of a demonN-GNS
169 [e]ἀκαθάρτου,
akathartou
unclean;Adj-GNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
349 [e]ἀνέκραξεν
anekraxen
he cried outV-AIA-3S
5456 [e]φωνῇ
phōnē
in a voiceN-DFS
3173 [e]μεγάλῃ
megalē
loud,Adj-DFSGreek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:33 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:33 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:33 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:33 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:33 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξε φωνῇ μεγάλῃ,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:33 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:33 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξε φωνῇ μεγάλῃ,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:33 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ

Luke 4:33 Hebrew Bible
ואיש היה בבית הכנסת ובו רוח שד טמא ויצעק בקול גדול לאמר׃

Luke 4:33 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܫܐܕܐ ܛܢܦܐ ܘܙܥܩ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
In the synagogue there was a man possessed by the spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice,

King James Bible
And in the synagogue there was a man, which had a spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice,

Holman Christian Standard Bible
In the synagogue there was a man with an unclean demonic spirit who cried out with a loud voice,"
Treasury of Scripture Knowledge

Mark 1:23 And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,

Links
Luke 4:33Luke 4:33 NIVLuke 4:33 NLTLuke 4:33 ESVLuke 4:33 NASBLuke 4:33 KJVLuke 4:33 Bible AppsLuke 4:33 Biblia ParalelaLuke 4:33 Chinese BibleLuke 4:33 French BibleLuke 4:33 German BibleBible Hub
Luke 4:32
Top of Page
Top of Page