Luke 14:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
235 [e]Ἀλλ’
all’
ButConj
3752 [e]ὅταν
hotan
whenConj
2564 [e]κληθῇς,
klēthēs
you are invited,V-ASP-2S
4198 [e]πορευθεὶς
poreutheis
having gone,V-APP-NMS
377 [e]ἀνάπεσε
anapese
reclineV-AMA-2S
1519 [e]εἰς
eis
inPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2078 [e]ἔσχατον
eschaton
lastAdj-AMS
5117 [e]τόπον,
topon
place,N-AMS
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
3752 [e]ὅταν
hotan
whenConj
2064 [e]ἔλθῃ
elthē
might comeV-ASA-3S
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
2564 [e]κεκληκώς
keklēkōs
having invitedV-RPA-NMS
4771 [e]σε
se
you,PPro-A2S
2046 [e]ἐρεῖ
erei
he will sayV-FIA-3S
4771 [e]σοι
soi
to you,PPro-D2S
5384 [e]Φίλε,
Phile
Friend,N-VMS
4320 [e]προσανάβηθι
prosanabēthi
come upV-AMA-2S
511 [e]ἀνώτερον·
anōteron
higher.Adj-ANS-C
5119 [e]τότε
tote
ThenAdv
1510 [e]ἔσται
estai
will beV-FIM-3S
4771 [e]σοι
soi
to youPPro-D2S
1391 [e]δόξα
doxa
gloryN-NFS
1799 [e]ἐνώπιον
enōpion
beforePrep
3956 [e]πάντων
pantōn
allAdj-GMP
3588 [e]τῶν
tōn
thoseArt-GMP
4873 [e]συνανακειμένων
synanakeimenōn
recliningV-PPM/P-GMP
4771 [e]σοι.
soi
[with] you.PPro-D2S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:10 Greek NT: Nestle 1904
ἀλλ’ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀλλ' ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀλλ' ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀλλ’ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον· ἵνα, ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε, εἴπῃ σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον τῶν συνανακειμένων σοι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀλλ’ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε εἴπῃ σοι· φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀλλ’ ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι· φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀλλ’ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσον εἰς τὸν ἔσχατον τόπον· ἵνα, ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε, εἴπῃ σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον τῶν συνανακειμένων σοι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀλλ' ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσον εἰς τὸν ἔσχατον τόπον ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε εἴπῃ σοι Φίλε προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον τῶν συνανακειμένων σοι

Luke 14:10 Hebrew Bible
אבל כי תקרא לך והסב במקום האחרון למען יבא הקרא אתך ואמר אליך אהובי עלה למעלה מזה והיה לך כבוד לפני המסבים עמך׃

Luke 14:10 Aramaic NT: Peshitta
ܐܠܐ ܡܐ ܕܐܙܕܡܢܬ ܙܠ ܐܤܬܡܟ ܠܟ ܒܚܪܬܐ ܕܡܐ ܕܐܬܐ ܗܘ ܕܩܪܟ ܢܐܡܪ ܠܟ ܪܚܡܝ ܐܬܥܠܐ ܠܥܠ ܘܐܤܬܡܟ ܘܬܗܘܐ ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܕܤܡܝܟܝܢ ܥܡܟ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But when you are invited, go and recline at the last place, so that when the one who has invited you comes, he may say to you, 'Friend, move up higher'; then you will have honor in the sight of all who are at the table with you.

King James Bible
But when thou art bidden, go and sit down in the lowest room; that when he that bade thee cometh, he may say unto thee, Friend, go up higher: then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee.

Holman Christian Standard Bible
"But when you are invited, go and recline in the lowest place, so that when the one who invited you comes, he will say to you, Friend, move up higher.' You will then be honored in the presence of all the other guests.
Treasury of Scripture Knowledge

go.

1 Samuel 15:17 And Samuel said, When you were little in your own sight, were you …

Proverbs 15:33 The fear of the LORD is the instruction of wisdom; and before honor is humility.

Proverbs 25:6,7 Put not forth yourself in the presence of the king, and stand not …

then.

Isaiah 60:14 The sons also of them that afflicted you shall come bending to you…

Revelation 3:9 Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they …

Links
Luke 14:10Luke 14:10 NIVLuke 14:10 NLTLuke 14:10 ESVLuke 14:10 NASBLuke 14:10 KJVLuke 14:10 Bible AppsLuke 14:10 Biblia ParalelaLuke 14:10 Chinese BibleLuke 14:10 French BibleLuke 14:10 German BibleBible Hub
Luke 14:9
Top of Page
Top of Page