Lamentations 5:21 Hebrew Text Analysis
Lamentations 5:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]hă-šî-ḇê-nūהֲשִׁיבֵ֨נוּTurn youVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤ה ׀O LORD you usNoun
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֙יךָ֙untoPrep
  [wə-nā-šūḇ[וְנָשׁוּב -  
  ḵ]כ] -  
7725 [e](wə-nā-šū-ḇāh,(וְֽנָשׁ֔וּבָהwe shall be turnedVerb
  q)ק) -  
2318 [e]ḥad-dêšחַדֵּ֥שׁrenewVerb
3117 [e]yā-mê-nūיָמֵ֖ינוּour daysNoun
6924 [e]kə-qe-ḏem.כְּקֶֽדֶם׃as of oldNoun
Hebrew Texts
איכה 5:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֲשִׁיבֵ֨נוּ יְהוָ֤ה ׀ אֵלֶ֙יךָ֙ [וְנָשׁוּב כ] (וְֽנָשׁ֔וּבָה ק) חַדֵּ֥שׁ יָמֵ֖ינוּ כְּקֶֽדֶם׃

איכה 5:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
השיבנו יהוה ׀ אליך [ונשוב כ] (ונשובה ק) חדש ימינו כקדם׃

Links
Lamentations 5:21Lamentations 5:21 Text AnalysisLamentations 5:21 InterlinearLamentations 5:21 MultilingualLamentations 5:21 TSKLamentations 5:21 Cross ReferencesLamentations 5:21 Bible HubLamentations 5:21 Biblia ParalelaLamentations 5:21 Chinese BibleLamentations 5:21 French BibleLamentations 5:21 German Bible

Bible Hub
Lamentations 5:20
Top of Page
Top of Page