John 4:37
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1722 [e]ἐν
en
InPrep
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3778 [e]τούτῳ
toutō
thisDPro-DNS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3056 [e]λόγος
logos
sayingN-NMS
1510 [e]ἐστὶν
estin
isV-PIA-3S
228 [e]ἀληθινὸς
alēthinos
TRUEAdj-NMS
3754 [e]ὅτι
hoti
- ,Conj
243 [e]Ἄλλος
allos
OneAdj-NMS
1510 [e]ἐστὶν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
4687 [e]σπείρων
speirōn
sowing,V-PPA-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
243 [e]ἄλλος
allos
anotherAdj-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2325 [e]θερίζων.
therizōn
reaping.V-PPA-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:37 Greek NT: Nestle 1904
ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:37 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:37 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:37 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ ἀληθινός, ὅτι Ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων, καὶ ἄλλος ὁ θερίζων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:37 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ ἀληθινὸς, ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:37 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινός, ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:37 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινός, ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων, καὶ ἄλλος ὁ θερίζων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:37 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ ἀληθινὸς ὅτι Ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων

John 4:37 Hebrew Bible
כי בזאת אמת המשל כי זה זרע ואחר יקצר׃

John 4:37 Aramaic NT: Peshitta
ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܐܚܪܝܢ ܗܘ ܙܪܥ ܘܐܚܪܝܢ ܚܨܕ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For in this case the saying is true, 'One sows and another reaps.'

King James Bible
And herein is that saying true, One soweth, and another reapeth.

Holman Christian Standard Bible
For in this case the saying is true: One sows and another reaps.'
Treasury of Scripture Knowledge

One.

Judges 6:3 And so it was, when Israel had sown, that the Midianites came up, …

Micah 6:15 You shall sow, but you shall not reap; you shall tread the olives, …

Luke 19:21 For I feared you, because you are an austere man: you take up that …

Links
John 4:37John 4:37 NIVJohn 4:37 NLTJohn 4:37 ESVJohn 4:37 NASBJohn 4:37 KJVJohn 4:37 Bible AppsJohn 4:37 Biblia ParalelaJohn 4:37 Chinese BibleJohn 4:37 French BibleJohn 4:37 German BibleBible Hub
John 4:36
Top of Page
Top of Page