John 3:18
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
The [one]Art-NMS
4100 [e]πιστεύων
pisteuōn
believingV-PPA-NMS
1519 [e]εἰς
eis
onPrep
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
2919 [e]κρίνεται·
krinetai
is judged;V-PIM/P-3S
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
1161 [e]‹δὲ›
de
butConj
3361 [e]μὴ
notAdv
4100 [e]πιστεύων
pisteuōn
believingV-PPA-NMS
2235 [e]ἤδη
ēdē
alreadyAdv
2919 [e]κέκριται,
kekritai
has been judged,V-RIM/P-3S
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
3361 [e]μὴ
notAdv
4100 [e]πεπίστευκεν
pepisteuken
he has believedV-RIA-3S
1519 [e]εἰς
eis
inPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3686 [e]ὄνομα
onoma
nameN-ANS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
3439 [e]μονογενοῦς
monogenous
only begottenAdj-GMS
5207 [e]Υἱοῦ
Huiou
SonN-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ.
Theou
of God.N-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:18 Greek NT: Nestle 1904
ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:18 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται. ὁ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:18 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται. ὁ [δὲ] μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:18 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:18 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:18 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:18 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:18 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ

John 3:18 Hebrew Bible
המאמין בו לא ידון ואשר לא יאמין בו כבר נדון כי לא האמין בשם בן האלהים היחיד׃

John 3:18 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܗ ܠܐ ܡܬܬܕܝܢ ܘܡܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܡܢ ܟܕܘ ܕܝܢ ܗܘ ܕܠܐ ܗܝܡܢ ܒܫܡܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"He who believes in Him is not judged; he who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God.

King James Bible
He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.

Holman Christian Standard Bible
Anyone who believes in Him is not condemned, but anyone who does not believe is already condemned, because he has not believed in the name of the One and Only Son of God.
Treasury of Scripture Knowledge

is not.

John 3:36 He that believes on the Son has everlasting life: and he that believes …

John 5:24 Truly, truly, I say to you, He that hears my word, and believes on …

John 6:40,47 And this is the will of him that sent me, that every one which sees …

John 20:31 But these are written, that you might believe that Jesus is the Christ, …

Romans 5:1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through …

Romans 8:1,34 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ …

1 John 5:12 He that has the Son has life; and he that has not the Son of God has not life.

he that believeth not.

Mark 16:16 He that believes and is baptized shall be saved; but he that believes …

Hebrews 2:3 How shall we escape, if we neglect so great salvation; which at the …

Hebrews 12:25 See that you refuse not him that speaks. For if they escaped not …

1 John 5:10 He that believes on the Son of God has the witness in himself: he …

Links
John 3:18John 3:18 NIVJohn 3:18 NLTJohn 3:18 ESVJohn 3:18 NASBJohn 3:18 KJVJohn 3:18 Bible AppsJohn 3:18 Biblia ParalelaJohn 3:18 Chinese BibleJohn 3:18 French BibleJohn 3:18 German BibleBible Hub
John 3:17
Top of Page
Top of Page