John 19:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2476 [e]Εἱστήκεισαν
heistēkeisan
Had been standingV-LIA-3P
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3844 [e]παρὰ
para
byPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
4716 [e]σταυρῷ
staurō
crossN-DMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2424 [e]Ἰησοῦ
Iēsou
of JesusN-GMS
3588 [e]
theArt-NFS
3384 [e]μήτηρ
mētēr
motherN-NFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of Him,PPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
theArt-NFS
79 [e]ἀδελφὴ
adelphē
sisterN-NFS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
3384 [e]μητρὸς
mētros
motherN-GFS
846 [e]αὐτοῦ,
autou
of Him,PPro-GM3S
3137 [e]Μαρία
Maria
MaryN-NFS
3588 [e]
the [wife]Art-NFS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2832 [e]Κλωπᾶ
Klōpa
of Clopas,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3137 [e]Μαρία
Maria
MaryN-NFS
3588 [e]
- Art-NFS
3094 [e]Μαγδαληνή.
Magdalēnē
Magdalene.N-NFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:25 Greek NT: Nestle 1904
εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἱστήκεισαν / εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ, καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρίαμ ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρίαμ ἡ Μαγδαληνή.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ, καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή

John 19:25 Hebrew Bible
ועל יד צלב ישוע עמדו אמו ואחות אמו מרים אשת קלופס ומרים המגדלית׃

John 19:25 Aramaic NT: Peshitta
ܩܝܡܢ ܗܘܝ ܕܝܢ ܠܘܬ ܙܩܝܦܗ ܕܝܫܘܥ ܐܡܗ ܘܚܬܗ ܕܐܡܗ ܘܡܪܝܡ ܗܝ ܕܩܠܝܘܦܐ ܘܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore the soldiers did these things. But standing by the cross of Jesus were His mother, and His mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene.

King James Bible
Now there stood by the cross of Jesus his mother, and his mother's sister, Mary the wife of Cleophas, and Mary Magdalene.

Holman Christian Standard Bible
Standing by the cross of Jesus were His mother, His mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene.
Treasury of Scripture Knowledge

his mother.

Luke 2:35 (Yes, a sword shall pierce through your own soul also,) that the …

and his.

Matthew 27:55,56 And many women were there beholding afar off, which followed Jesus …

Mark 15:40,41 There were also women looking on afar off: among whom was Mary Magdalene, …

Luke 23:49 And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, …

Cleophas. or, Cleopas.

Luke 24:18 And the one of them, whose name was Cleopas, answering said to him, …

and Mary.

John 20:1,11-18 The first day of the week comes Mary Magdalene early, when it was …

Mark 16:9 Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared …

Luke 8:2 And certain women, which had been healed of evil spirits and infirmities, …

Links
John 19:25John 19:25 NIVJohn 19:25 NLTJohn 19:25 ESVJohn 19:25 NASBJohn 19:25 KJVJohn 19:25 Bible AppsJohn 19:25 Biblia ParalelaJohn 19:25 Chinese BibleJohn 19:25 French BibleJohn 19:25 German BibleBible Hub
John 19:24
Top of Page
Top of Page