John 18:40
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2905 [e]Ἐκραύγασαν
ekraugasan
They cried outV-AIA-3P
3767 [e]οὖν
oun
thenConj
3825 [e]πάλιν
palin
againAdv
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-NMP
3361 [e]Μὴ
NotAdv
3778 [e]τοῦτον,
touton
this one,DPro-AMS
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
912 [e]Βαραββᾶν.
Barabban
Barabbas!N-AMS
1510 [e]ἦν
ēn
WasV-IIA-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
912 [e]Βαραββᾶς
Barabbas
BarabbasN-NMS
3027 [e]λῃστής.
lēstēs
an insurrectionist.N-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:40 Greek NT: Nestle 1904
ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:40 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες Μὴ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:40 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες Μὴ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:40 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐκραύγασαν οὖν πάλιν πάντες, λέγοντες, Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν· ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:40 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐκραύγασαν οὖν πάλιν πάντες λέγοντες· Μὴ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:40 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες· μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:40 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐκραύγασαν οὖν πάλιν πάντες, λέγοντες, Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν· ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:40 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐκραύγασαν οὖν πάλιν πάντες, λέγοντες Μὴ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής


John 18:40 Hebrew Bible
ויוסיפו ויצעקו לאמר לא את האיש הזה אלא את בר אבא ובר אבא היה מרצח׃

John 18:40 Aramaic NT: Peshitta
ܘܩܥܘ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܠܐ ܠܗܢܐ ܐܠܐ ܠܒܪ ܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܒܪ ܐܒܐ ܓܝܤܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So they cried out again, saying, "Not this Man, but Barabbas." Now Barabbas was a robber.

King James Bible
Then cried they all again, saying, Not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber.

Holman Christian Standard Bible
They shouted back, "Not this man, but Barabbas!" Now Barabbas was a revolutionary.
Treasury of Scripture Knowledge

Matthew 27:16,26 And they had then a notable prisoner, called Barabbas…

Mark 15:7,15 And there was one named Barabbas, which lay bound with them that …

Luke 23:18,19,25 And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release …

Acts 3:13,14 The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, …

Links
John 18:40John 18:40 NIVJohn 18:40 NLTJohn 18:40 ESVJohn 18:40 NASBJohn 18:40 KJVJohn 18:40 Bible AppsJohn 18:40 Biblia ParalelaJohn 18:40 Chinese BibleJohn 18:40 French BibleJohn 18:40 German BibleBible Hub
John 18:39
Top of Page
Top of Page