John 12:30
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
saidV-AIA-3S
3756 [e]Οὐ
Ou
NotAdv
1223 [e]δι’
di’
because ofPrep
1473 [e]ἐμὲ
eme
MePPro-A1S
3588 [e]
theArt-NFS
5456 [e]φωνὴ
phōnē
voiceN-NFS
3778 [e]αὕτη
hautē
thisDPro-NFS
1096 [e]γέγονεν
gegonen
has come,V-RIA-3S
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
1223 [e]δι’
di’
because ofPrep
4771 [e]ὑμᾶς.
hymas
you.PPro-A2PGreek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:30 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν Οὐ δι’ ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:30 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν Ἰησοῦς Οὐ δι' ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι' ὑμᾶς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:30 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθη «καὶ εἶπεν» ⇔ Ἰησοῦς Οὐ δι' ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι' ὑμᾶς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:30 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἴπεν, Οὐ δι’ ἐμὲ αὕτη ἡ φωνὴ γέγονεν, ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:30 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Οὐ δι’ ἐμὲ αὕτη ἡ φωνὴ γέγονεν, ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:30 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· οὐ δι’ ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:30 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Οὐ δι’ ἐμὲ αὕτη ἡ φωνὴ γέγονεν, ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:30 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν Οὐ δι' ἐμὲ αὕτη ἡ φωνὴ γέγονεν ἀλλὰ δι' ὑμᾶς

John 12:30 Hebrew Bible
ויען ישוע ויאמר לא למעני היה הקול הזה כי אם למענכם׃

John 12:30 Aramaic NT: Peshitta
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠܬܝ ܗܘܐ ܩܠܐ ܗܢܐ ܐܠܐ ܡܛܠܬܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus answered and said, "This voice has not come for My sake, but for your sakes.

King James Bible
Jesus answered and said, This voice came not because of me, but for your sakes.

Holman Christian Standard Bible
Jesus responded, "This voice came, not for Me, but for you.
Treasury of Scripture Knowledge

but.

John 5:34 But I receive not testimony from man: but these things I say, that …

John 11:15,42 And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent …

2 Corinthians 8:9 For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that, though he …

Links
John 12:30John 12:30 NIVJohn 12:30 NLTJohn 12:30 ESVJohn 12:30 NASBJohn 12:30 KJVJohn 12:30 Bible AppsJohn 12:30 Biblia ParalelaJohn 12:30 Chinese BibleJohn 12:30 French BibleJohn 12:30 German BibleBible Hub
John 12:29
Top of Page
Top of Page