John 10:40
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
565 [e]ἀπῆλθεν
apēlthen
He departedV-AIA-3S
3825 [e]πάλιν
palin
againAdv
4008 [e]πέραν
peran
beyondPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2446 [e]Ἰορδάνου
Iordanou
Jordan,N-GMS
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5117 [e]τόπον
topon
placeN-AMS
3699 [e]ὅπου
hopou
whereAdv
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
2491 [e]Ἰωάννης
Iōannēs
JohnN-NMS
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
4413 [e]πρῶτον
prōton
at firstAdj-ANS
907 [e]βαπτίζων,
baptizōn
baptizing.V-PPA-NMS
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3306 [e]ἔμεινεν*
emeinen
He stayedV-AIA-3S
1563 [e]ἐκεῖ.
ekei
there.Adv

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:40 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάνης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμενεν ἐκεῖ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:40 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάνης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμενεν ἐκεῖ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:40 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάνης / Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμενεν / ἔμεινεν ἐκεῖ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:40 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:40 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ἀπῆλθε πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου, εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:40 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:40 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἀπῆλθε πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:40 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ

John 10:40 Hebrew Bible
וילך וישב אל עבר הירדן אל המקום אשר הטביל שם יוחנן בתחלה וישב שם׃

John 10:40 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܙܠ ܠܗ ܠܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܠܕܘܟܬܐ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܟܕ ܡܥܡܕ ܗܘܐ ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And He went away again beyond the Jordan to the place where John was first baptizing, and He was staying there.

King James Bible
And went away again beyond Jordan into the place where John at first baptized; and there he abode.

Holman Christian Standard Bible
So He departed again across the Jordan to the place where John had been baptizing earlier, and He remained there.
Treasury of Scripture Knowledge

the place.

John 1:28 These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing.

John 3:26 And they came to John, and said to him, Rabbi, he that was with you …

there.

John 7:1 After these things Jesus walked in Galilee: for he would not walk …

John 11:54 Jesus therefore walked no more openly among the Jews; but went there …

Links
John 10:40John 10:40 NIVJohn 10:40 NLTJohn 10:40 ESVJohn 10:40 NASBJohn 10:40 KJVJohn 10:40 Bible AppsJohn 10:40 Biblia ParalelaJohn 10:40 Chinese BibleJohn 10:40 French BibleJohn 10:40 German BibleBible Hub
John 10:39
Top of Page
Top of Page