John 1:44
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1510 [e]ἦν
ēn
WasV-IIA-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
5376 [e]Φίλιππος
Philippos
PhilipN-NMS
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
966 [e]Βηθσαϊδά,
Bēthsaida
Bethsaida,N-GFS
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
4172 [e]πόλεως
poleōs
cityN-GFS
406 [e]Ἀνδρέου
Andreou
of AndrewN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4074 [e]Πέτρου.
Petrou
Peter.N-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:44 Greek NT: Nestle 1904
ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:44 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαιδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:44 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαιδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:44 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:44 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:44 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίλιππον. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ἀκολούθει μοι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:44 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:44 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου

John 1:44 Hebrew Bible
ופילפוס היה מבית צידה עיר אנדרי ופטרוס׃

John 1:44 Aramaic NT: Peshitta
ܗܘ ܕܝܢ ܦܝܠܝܦܘܤ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܒܝܬ ܨܝܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܕܐܢܕܪܐܘܤ ܘܕܫܡܥܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now Philip was from Bethsaida, of the city of Andrew and Peter.

King James Bible
Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter.

Holman Christian Standard Bible
Now Philip was from Bethsaida, the hometown of Andrew and Peter.
Treasury of Scripture Knowledge

Philip.

John 12:21 The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, …

John 14:8,9 Philip said to him, Lord, show us the Father, and it suffises us…

Matthew 10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James …

Mark 3:18 And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, …

Luke 6:14 Simon, (whom he also named Peter,) and Andrew his brother, James …

Acts 1:13 And when they were come in, they went up into an upper room, where …

Bethsaida.

Matthew 11:21 Woe to you, Chorazin! woe to you, Bethsaida! for if the mighty works, …

Mark 6:45 And straightway he constrained his disciples to get into the ship, …

Mark 8:22 And he comes to Bethsaida; and they bring a blind man to him, and …

Luke 9:10 And the apostles, when they were returned, told him all that they …

Luke 10:13 Woe to you, Chorazin! woe to you, Bethsaida! for if the mighty works …

Links
John 1:44John 1:44 NIVJohn 1:44 NLTJohn 1:44 ESVJohn 1:44 NASBJohn 1:44 KJVJohn 1:44 Bible AppsJohn 1:44 Biblia ParalelaJohn 1:44 Chinese BibleJohn 1:44 French BibleJohn 1:44 German BibleBible Hub
John 1:43
Top of Page
Top of Page