Jeremiah 4:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5046 [e]הַגִּ֣ידוּ
hag-gî-ḏū
DeclareV-Hifil-Imp-mp
3063 [e]בִֽיהוּדָ֗ה
ḇî-hū-ḏāh,
in JudahPrep-b | N-proper-ms
3389 [e]וּבִירוּשָׁלִַ֙ם֙
ū-ḇî-rū-šā-lim
and in JerusalemConj-w, Prep-b | N-proper-fs
8085 [e]הַשְׁמִ֔יעוּ
haš-mî-‘ū,
proclaimV-Hifil-Imp-mp
559 [e]וְאִמְר֕וּ
wə-’im-rū
and sayConj-w | V-Qal-Imp-mp
  [ותקעו]
[w-tiq-‘ū
-Conjunctive waw :: Verb - Qal - Imperative - masculine plural Conj-w | V-Qal-Imp-mp
 
ḵ]
 
8628 [e](תִּקְע֥וּ)
(tiq-‘ū
BlowV-Qal-Imp-mp
 
q)
 
7782 [e]שׁוֹפָ֖ר
šō-w-p̄ār
the trumpetN-ms
776 [e]בָּאָ֑רֶץ
bā-’ā-reṣ;
in the landPrep-b, Art | N-fs
7121 [e]קִרְא֤וּ
qir-’ū
CryV-Qal-Imp-mp
4390 [e]מַלְאוּ֙
mal-’ū
Gather togetherV-Piel-Imp-mp
559 [e]וְאִמְר֔וּ
wə-’im-rū,
and sayConj-w | V-Qal-Imp-mp
622 [e]הֵאָסְפ֥וּ
hê-’ā-sə-p̄ū
Assemble yourselvesV-Nifal-Imp-mp
935 [e]וְנָב֖וֹאָה
wə-nā-ḇō-w-’āh
and let us goConj-w | V-Qal-ConjImperf.Cohort-1cp
413 [e]אֶל־
’el-
intoPrep
5892 [e]עָרֵ֥י
‘ā-rê
citiesN-fpc
4013 [e]הַמִּבְצָֽר׃
ham-miḇ-ṣār.
the fortifiedArt | N-ms

Hebrew Texts
ירמיה 4:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַגִּ֣ידוּ בִֽיהוּדָ֗ה וּבִירוּשָׁלִַ֙ם֙ הַשְׁמִ֔יעוּ וְאִמְר֕וּ [ותִּקְעוּ כ] (תִּקְע֥וּ ק) שֹׁופָ֖ר בָּאָ֑רֶץ קִרְא֤וּ מַלְאוּ֙ וְאִמְר֔וּ הֵאָסְפ֥וּ וְנָבֹ֖ואָה אֶל־עָרֵ֥י הַמִּבְצָֽר׃

ירמיה 4:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הגידו ביהודה ובירושלם השמיעו ואמרו [ותקעו כ] (תקעו ק) שופר בארץ קראו מלאו ואמרו האספו ונבואה אל־ערי המבצר׃

ירמיה 4:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
הגידו ביהודה ובירושלם השמיעו ואמרו [ותקעו כ] (תקעו ק) שופר בארץ קראו מלאו ואמרו האספו ונבואה אל־ערי המבצר׃

ירמיה 4:5 Hebrew Bible
הגידו ביהודה ובירושלם השמיעו ואמרו ותקעו שופר בארץ קראו מלאו ואמרו האספו ונבואה אל ערי המבצר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Declare in Judah and proclaim in Jerusalem, and say, "Blow the trumpet in the land; Cry aloud and say, 'Assemble yourselves, and let us go Into the fortified cities.'

King James Bible
Declare ye in Judah, and publish in Jerusalem; and say, Blow ye the trumpet in the land: cry, gather together, and say, Assemble yourselves, and let us go into the defenced cities.

Holman Christian Standard Bible
Declare in Judah, proclaim in Jerusalem, and say: Blow the ram's horn throughout the land. Cry out loudly and say: Assemble yourselves, and let's flee to the fortified cities.
Treasury of Scripture Knowledge

declare ye

Jeremiah 5:20 Declare this in the house of Jacob, and publish it in Judah, saying,

Jeremiah 9:12 Who is the wise man, that may understand this? and who is he to whom …

Jeremiah 11:2 Hear you the words of this covenant, and speak to the men of Judah, …

blow

Jeremiah 6:1 O you children of Benjamin, gather yourselves to flee out of the …

Ezekiel 33:2-6 Son of man, speak to the children of your people, and say to them, …

Hosea 8:1 Set the trumpet to your mouth. He shall come as an eagle against …

Amos 3:6,8 Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? …

Assemble

Jeremiah 8:14 Why do we sit still? assemble yourselves, and let us enter into the …

Jeremiah 35:11 But it came to pass, when Nebuchadrezzar king of Babylon came up …

Joshua 10:20 And it came to pass, when Joshua and the children of Israel had made …

Links
Jeremiah 4:5Jeremiah 4:5 NIVJeremiah 4:5 NLTJeremiah 4:5 ESVJeremiah 4:5 NASBJeremiah 4:5 KJVJeremiah 4:5 Bible AppsJeremiah 4:5 Biblia ParalelaJeremiah 4:5 Chinese BibleJeremiah 4:5 French BibleJeremiah 4:5 German BibleBible Hub
Jeremiah 4:4
Top of Page
Top of Page