Isaiah 60:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3243 [e]וְיָנַקְתְּ֙
wə-yā-naqt
And You shall drinkConj-w | V-Qal-ConjPerf-2fs
2461 [e]חֲלֵ֣ב
ḥă-lêḇ
the milkN-msc
1471 [e]גּוֹיִ֔ם
gō-w-yim,
of the GentilesN-mp
7699 [e]וְשֹׁ֥ד
wə-šōḏ
and the breastConj-w | N-msc
4428 [e]מְלָכִ֖ים
mə-lā-ḵîm
of kingsN-mp
3243 [e]תִּינָ֑קִי
tî-nā-qî;
milkV-Qal-Imperf-2fs
3045 [e]וְיָדַ֗עַתְּ
wə-yā-ḏa-‘at,
and You shall knowConj-w | V-Qal-ConjPerf-2fs
3588 [e]כִּ֣י
thatConj
589 [e]אֲנִ֤י
’ă-nî
I [am]Pro-1cs
3068 [e]יְהוָה֙
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
3467 [e]מֽוֹשִׁיעֵ֔ךְ
mō-wō-šî-‘êḵ,
your SaviorV-Hifil-Prtcpl-msc | 2fs
1350 [e]וְגֹאֲלֵ֖ךְ
wə-ḡō-’ă-lêḵ
and your RedeemerConj-w | V-Qal-Prtcpl-msc | 2fs
46 [e]אֲבִ֥יר
’ă-ḇîr
the Mighty oneN-msc
3290 [e]יַעֲקֹֽב׃
ya-‘ă-qōḇ.
of JacobN-proper-ms

Hebrew Texts
ישעה 60:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיָנַקְתְּ֙ חֲלֵ֣ב גֹּויִ֔ם וְשֹׁ֥ד מְלָכִ֖ים תִּינָ֑קִי וְיָדַ֗עַתְּ כִּ֣י אֲנִ֤י יְהוָה֙ מֹֽושִׁיעֵ֔ךְ וְגֹאֲלֵ֖ךְ אֲבִ֥יר יַעֲקֹֽב׃

ישעה 60:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וינקת חלב גוים ושד מלכים תינקי וידעת כי אני יהוה מושיעך וגאלך אביר יעקב׃

ישעה 60:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וינקת חלב גוים ושד מלכים תינקי וידעת כי אני יהוה מושיעך וגאלך אביר יעקב׃

ישעה 60:16 Hebrew Bible
וינקת חלב גוים ושד מלכים תינקי וידעת כי אני יהוה מושיעך וגאלך אביר יעקב׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You will also suck the milk of nations And suck the breast of kings; Then you will know that I, the LORD, am your Savior And your Redeemer, the Mighty One of Jacob.

King James Bible
Thou shalt also suck the milk of the Gentiles, and shalt suck the breast of kings: and thou shalt know that I the LORD am thy Saviour and thy Redeemer, the mighty One of Jacob.

Holman Christian Standard Bible
You will nurse on the milk of nations, and nurse at the breast of kings; you will know that I, Yahweh, am your Savior and Redeemer, the Mighty One of Jacob.
Treasury of Scripture Knowledge

such the milk

Isaiah 49:23 And kings shall be your nursing fathers, and their queens your nursing …

Isaiah 61:6 But you shall be named the Priests of the LORD: men shall call you …

Isaiah 66:11,12 That you may suck, and be satisfied with the breasts of her consolations; …

thou shalt know

Isaiah 43:3,4 For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior: …

Isaiah 66:14 And when you see this, your heart shall rejoice, and your bones shall …

Ezekiel 34:30 Thus shall they know that I the LORD their God am with them, and …

Links
Isaiah 60:16Isaiah 60:16 NIVIsaiah 60:16 NLTIsaiah 60:16 ESVIsaiah 60:16 NASBIsaiah 60:16 KJVIsaiah 60:16 Bible AppsIsaiah 60:16 Biblia ParalelaIsaiah 60:16 Chinese BibleIsaiah 60:16 French BibleIsaiah 60:16 German BibleBible Hub
Isaiah 60:15
Top of Page
Top of Page