Hebrews 10:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5119 [e]Τότε
tote
ThenAdv
3004 [e]εἶπον
eipon
I said,V-AIA-1S
3708 [e]Ἰδοὺ
Idou
Behold,V-AMA-2S
2240 [e]ἥκω,
hēkō
I have come — V-PIA-1S
1722 [e]Ἐν
en
inPrep
2777 [e]κεφαλίδι
kephalidi
[the] scrollN-DFS
975 [e]βιβλίου
bibliou
of [the] bookN-GNS
1125 [e]γέγραπται
gegraptai
it is writtenV-RIM/P-3S
4012 [e]περὶ
peri
ofPrep
1473 [e]ἐμοῦ,
emou
Me — PPro-G1S
3588 [e]Τοῦ
tou
- Art-GNS
4160 [e]ποιῆσαι
poiēsai
to do,V-ANA
3588 [e]
ho
- Art-VMS
2316 [e]Θεός,
Theos
O God,N-NMS
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
2307 [e]θέλημά
thelēma
willN-ANS
4771 [e]σου.
sou
of You.’”PPro-G2S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:7 Greek NT: Nestle 1904
τότε εἶπον Ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι ὁ Θεός, τὸ θέλημά σου.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τότε εἶπον Ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι, ὁ θεός, τὸ θέλημά σου.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τότε εἶπον Ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι, ὁ θεός, τὸ θέλημά σου.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
τότε εἴπον, Ἰδού, ἥκω― ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ― τοῦ ποιῆσαι, ὁ θεός, τὸ θέλημά σου.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
τότε εἶπον· ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεός, τὸ θέλημά σου.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τότε λέγω ὁράω ἥκω ἐν κεφαλίς βιβλίον γράφω περί ἐγώ ὁ ποιέω ὁ θεός ὁ θέλημα σύ

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τότε εἶπον, Ἰδοὺ, ἥκω ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεός, τὸ θέλημά σου.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τότε εἶπον Ἰδού, ἥκω ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ τοῦ ποιῆσαι ὁ θεός τὸ θέλημά σου

Hebrews 10:7 Hebrew Bible
אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי לעשות רצונך אלהי׃

Hebrews 10:7 Aramaic NT: Peshitta
ܗܝܕܝܢ ܐܡܪܬ ܕܗܐ ܐܢܐ ܐܬܐ ܐܢܐ ܕܒܪܝܫ ܟܬܒܐ ܟܬܝܒ ܥܠܝ ܕܐܥܒܕ ܨܒܝܢܟ ܐܠܗܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"THEN I SAID, 'BEHOLD, I HAVE COME (IN THE SCROLL OF THE BOOK IT IS WRITTEN OF ME) TO DO YOUR WILL, O GOD.'"

King James Bible
Then said I, Lo, I come (in the volume of the book it is written of me,) to do thy will, O God.

Holman Christian Standard Bible
Then I said, "See-- it is written about Me in the volume of the scroll-- I have come to do Your will, God!"
Treasury of Scripture Knowledge

Lo.

Hebrews 10:9,10 Then said he, See, I come to do your will, O God. He takes away the …

Proverbs 8:31 Rejoicing in the habitable part of his earth; and my delights were …

John 4:34 Jesus said to them, My meat is to do the will of him that sent me, …

John 5:30 I can of my own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment …

John 6:38 For I came down from heaven, not to do my own will, but the will …

in.

Genesis 3:15 And I will put enmity between you and the woman, and between your …

Links
Hebrews 10:7Hebrews 10:7 NIVHebrews 10:7 NLTHebrews 10:7 ESVHebrews 10:7 NASBHebrews 10:7 KJVHebrews 10:7 Bible AppsHebrews 10:7 Biblia ParalelaHebrews 10:7 Chinese BibleHebrews 10:7 French BibleHebrews 10:7 German BibleBible Hub
Hebrews 10:6
Top of Page
Top of Page