Ezekiel 6:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3045 [e]וִֽידַעְתֶּם֙
wî-ḏa‘-tem
Then you shall knowConj-w | V-Qal-ConjPerf-2mp
3588 [e]כִּֽי־
kî-
thatConj
589 [e]אֲנִ֣י
’ă-nî
I [am]Pro-1cs
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
YahwehN-proper-ms
1961 [e]בִּֽהְי֣וֹת
bih-yō-wṯ
when arePrep-b | V-Qal-Inf
2491 [e]חַלְלֵיהֶ֗ם
ḥal-lê-hem,
their slainN-mpc | 3mp
8432 [e]בְּתוֹךְ֙
bə-ṯō-wḵ
amongPrep-b | N-msc
1544 [e]גִּלּ֣וּלֵיהֶ֔ם
gil-lū-lê-hem,
their idolsN-mpc | 3mp
5439 [e]סְבִיב֖וֹת
sə-ḇî-ḇō-wṯ
all aroundAdv
4196 [e]מִזְבְּחֽוֹתֵיהֶ֑ם
miz-bə-ḥō-w-ṯê-hem;
their altarsN-mpc | 3mp
413 [e]אֶל֩
’el
onPrep
3605 [e]כָּל־
kāl-
everyN-msc
1389 [e]גִּבְעָ֨ה
giḇ-‘āh
hillN-fs
7311 [e]רָמָ֜ה
rā-māh
highV-Qal-Prtcpl-fs
3605 [e]בְּכֹ֣ל ׀
bə-ḵōl
on allPrep-b | N-msc
7218 [e]רָאשֵׁ֣י
rā-šê
the topsN-mpc
2022 [e]הֶהָרִ֗ים
he-hā-rîm,
the mountaintopsArt | N-mp
8478 [e]וְתַ֨חַת
wə-ṯa-ḥaṯ
and underConj-w | Prep
3605 [e]כָּל־
kāl-
everyN-msc
6086 [e]עֵ֤ץ
‘êṣ
treeN-ms
7488 [e]רַֽעֲנָן֙
ra-‘ă-nān
greenAdj-ms
8478 [e]וְתַ֙חַת֙
wə-ṯa-ḥaṯ
and underConj-w | Prep
3605 [e]כָּל־
kāl-
everyN-msc
424 [e]אֵלָ֣ה
’ê-lāh
terebinthN-fs
5687 [e]עֲבֻתָּ֔ה
‘ă-ḇut-tāh,
thickAdj-fs
4725 [e]מְק֗וֹם
mə-qō-wm,
the placeN-msc
834 [e]אֲשֶׁ֤ר
’ă-šer
whereverPro-r
5414 [e]נָֽתְנוּ־
nā-ṯə-nū-
they offeredV-Qal-Perf-3cp
8033 [e]שָׁם֙
šām
thereAdv
7381 [e]רֵ֣יחַ
rê-aḥ
incenseN-msc
5207 [e]נִיחֹ֔חַ
nî-ḥō-aḥ,
sweetN-ms
3605 [e]לְכֹ֖ל
lə-ḵōl
to allPrep-l | N-msc
1544 [e]גִּלּוּלֵיהֶֽם׃
gil-lū-lê-hem.
their idolsN-mpc | 3mp

Hebrew Texts
יחזקאל 6:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וִֽידַעְתֶּם֙ כִּֽי־אֲנִ֣י יְהוָ֔ה בִּֽהְיֹ֣ות חַלְלֵיהֶ֗ם בְּתֹוךְ֙ גִּלּ֣וּלֵיהֶ֔ם סְבִיבֹ֖ות מִזְבְּחֹֽותֵיהֶ֑ם אֶל֩ כָּל־גִּבְעָ֨ה רָמָ֜ה בְּכֹ֣ל ׀ רָאשֵׁ֣י הֶהָרִ֗ים וְתַ֨חַת כָּל־עֵ֤ץ רַֽעֲנָן֙ וְתַ֙חַת֙ כָּל־אֵלָ֣ה עֲבֻתָּ֔ה מְקֹ֗ום אֲשֶׁ֤ר נָֽתְנוּ־שָׁם֙ רֵ֣יחַ נִיחֹ֔חַ לְכֹ֖ל גִּלּוּלֵיהֶֽם׃

יחזקאל 6:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וידעתם כי־אני יהוה בהיות חלליהם בתוך גלוליהם סביבות מזבחותיהם אל כל־גבעה רמה בכל ׀ ראשי ההרים ותחת כל־עץ רענן ותחת כל־אלה עבתה מקום אשר נתנו־שם ריח ניחח לכל גלוליהם׃

יחזקאל 6:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וידעתם כי־אני יהוה בהיות חלליהם בתוך גלוליהם סביבות מזבחותיהם אל כל־גבעה רמה בכל ׀ ראשי ההרים ותחת כל־עץ רענן ותחת כל־אלה עבתה מקום אשר נתנו־שם ריח ניחח לכל גלוליהם׃

יחזקאל 6:13 Hebrew Bible
וידעתם כי אני יהוה בהיות חלליהם בתוך גלוליהם סביבות מזבחותיהם אל כל גבעה רמה בכל ראשי ההרים ותחת כל עץ רענן ותחת כל אלה עבתה מקום אשר נתנו שם ריח ניחח לכל גלוליהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Then you will know that I am the LORD, when their slain are among their idols around their altars, on every high hill, on all the tops of the mountains, under every green tree and under every leafy oak-- the places where they offered soothing aroma to all their idols.

King James Bible
Then shall ye know that I am the LORD, when their slain men shall be among their idols round about their altars, upon every high hill, in all the tops of the mountains, and under every green tree, and under every thick oak, the place where they did offer sweet savour to all their idols.

Holman Christian Standard Bible
You will all know that I am Yahweh when their slain lie among their idols around their altars, on every high hill, on all the mountaintops, and under every green tree and every leafy oak--the places where they offered pleasing aromas to all their idols.
Treasury of Scripture Knowledge

when

Ezekiel 6:4-7 And your altars shall be desolate, and your images shall be broken: …

Isaiah 37:20,36-38 Now therefore, O LORD our God, save us from his hand, that all the …

upon

Ezekiel 20:28 For when I had brought them into the land, for the which I lifted …

1 Kings 14:23 For they also built them high places, and images, and groves, on …

2 Kings 16:4 And he sacrificed and burnt incense in the high places, and on the …

Isaiah 1:29 For they shall be ashamed of the oaks which you have desired, and …

Isaiah 57:5-7 Enflaming yourselves with idols under every green tree, slaying the …

Isaiah 65:3,4 A people that provokes me to anger continually to my face; that sacrifices …

Isaiah 66:17 They that sanctify themselves, and purify themselves in the gardens …

Jeremiah 2:20 For of old time I have broken your yoke, and burst your bands; and …

Jeremiah 3:6 The LORD said also to me in the days of Josiah the king, Have you …

Hosea 4:13 They sacrifice on the tops of the mountains, and burn incense on …

Links
Ezekiel 6:13Ezekiel 6:13 NIVEzekiel 6:13 NLTEzekiel 6:13 ESVEzekiel 6:13 NASBEzekiel 6:13 KJVEzekiel 6:13 Bible AppsEzekiel 6:13 Biblia ParalelaEzekiel 6:13 Chinese BibleEzekiel 6:13 French BibleEzekiel 6:13 German BibleBible Hub
Ezekiel 6:12
Top of Page
Top of Page