Acts 27:30
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Τῶν
Tōn
Of theArt-GMP
1161 [e]δὲ
de
thenConj
3492 [e]ναυτῶν
nautōn
sailorsN-GMP
2212 [e]ζητούντων
zētountōn
seekingV-PPA-GMP
5343 [e]φυγεῖν
phygein
to fleeV-ANA
1537 [e]ἐκ
ek
out ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
4143 [e]πλοίου
ploiou
shipN-GNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5465 [e]χαλασάντων
chalasantōn
having let downV-APA-GMP
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4627 [e]σκάφην
skaphēn
lifeboatN-AFS
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2281 [e]θάλασσαν
thalassan
seaN-AFS
4392 [e]προφάσει
prophasei
under pretenseN-DFS
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
4408 [e]πρῴρης
prōrēs
[the] bowN-GFS
45 [e]ἀγκύρας
ankyras
anchorsN-AFP
3195 [e]μελλόντων
mellontōn
being aboutV-PPA-GMP
1614 [e]ἐκτείνειν,
ekteinein
to cast out,V-PNA

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 27:30 Greek NT: Nestle 1904
Τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:30 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:30 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:30 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου, καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν, προφάσει ὡς ἐκ πρῴρας μελλόντων ἀγκύρας ἐκτείνειν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:30 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν, προφάσει ὡς ἐκ πρῴρας μελλόντων ἀγκύρας ἐκτείνειν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:30 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:30 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου, καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν, προφάσει ὡς ἐκ πρώρας μελλόντων ἀγκύρας ἐκτείνειν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:30 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρώρας μελλόντων ἀγκύρας ἐκτείνειν

Acts 27:30 Hebrew Bible
והמלחים בקשו לברח מן האניה ויורידו את העברה אל הים באמרם כי יש את נפשם לשלח עוגינים גם מראש האניה׃

Acts 27:30 Aramaic NT: Peshitta
ܡܠܚܐ ܕܝܢ ܒܥܘ ܠܡܥܪܩ ܡܢܗ ܡܢ ܐܠܦܐ ܘܐܚܬܘ ܡܢܗ ܠܩܪܩܘܪܐ ܠܝܡܐ ܒܥܠܬܐ ܕܢܐܙܠܘܢ ܒܗ ܘܢܐܤܪܘܢܗ ܠܐܠܦܐ ܒܐܪܥܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But as the sailors were trying to escape from the ship and had let down the ship's boat into the sea, on the pretense of intending to lay out anchors from the bow,

King James Bible
And as the shipmen were about to flee out of the ship, when they had let down the boat into the sea, under colour as though they would have cast anchors out of the foreship,

Holman Christian Standard Bible
Some sailors tried to escape from the ship; they had let down the skiff into the sea, pretending that they were going to put out anchors from the bow.
Treasury of Scripture Knowledge

the boat.

Acts 27:16,32 And running under a certain island which is called Clauda, we had …

foreship.

Acts 27:41 And falling into a place where two seas met, they ran the ship aground; …

Links
Acts 27:30Acts 27:30 NIVActs 27:30 NLTActs 27:30 ESVActs 27:30 NASBActs 27:30 KJVActs 27:30 Bible AppsActs 27:30 Biblia ParalelaActs 27:30 Chinese BibleActs 27:30 French BibleActs 27:30 German BibleBible Hub
Acts 27:29
Top of Page
Top of Page