Acts 27:29
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5399 [e]φοβούμενοί
phoboumenoi
FearingV-PPM/P-NMP
5037 [e]τε
te
thenConj
3361 [e]μή
lestAdv
4225 [e]που
pou
somewhereAdv
2596 [e]κατὰ
kata
onPrep
5138 [e]τραχεῖς
tracheis
rockyAdj-AMP
5117 [e]τόπους
topous
placesN-AMP
1601 [e]ἐκπέσωμεν,
ekpesōmen
we might fall,V-ASA-1P
1537 [e]ἐκ
ek
out of [the]Prep
4403 [e]πρύμνης
prymnēs
sternN-GFS
4496 [e]ῥίψαντες
rhipsantes
having castV-APA-NMP
45 [e]ἀγκύρας
ankyras
anchorsN-AFP
5064 [e]τέσσαρας
tessaras
four,Adj-AFP
2172 [e]ηὔχοντο
ēuchonto
they were praying forV-IIM/P-3P
2250 [e]ἡμέραν
hēmeran
dayN-AFS
1096 [e]γενέσθαι.
genesthai
to come.V-ANM

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 27:29 Greek NT: Nestle 1904
φοβούμενοί τε μή που κατὰ τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν, ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:29 Greek NT: Westcott and Hort 1881
φοβούμενοί τε μή που κατὰ τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:29 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
φοβούμενοί τε μή που κατὰ τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:29 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
φοβούμενοί τε μήπως εἰς τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν, ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας, ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:29 Greek NT: Greek Orthodox Church
φοβούμενοί τε μήπως εἰς τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν, ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:29 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
φοβούμενοί τε μήπου κατὰ τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν, ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας εὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:29 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
φοβούμενοί τε μήπως εἰς τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν, ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας, ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:29 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
φοβούμενοί τε μήπως εἰς τραχεῖς τόπους ἐκπέσωσιν ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι

Acts 27:29 Hebrew Bible
וייראו פן יפגעו בשני הסלעים וישליכו מעל אחורי האניה ארבעה עוגינים אל הים ויכספו לאור היום׃

Acts 27:29 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܕܚܝܠܝܢ ܗܘܝܢ ܕܠܡܐ ܢܫܬܟܚ ܠܢ ܒܕܘܟܝܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗܝܢ ܫܘܥܐ ܐܪܡܝܘ ܡܢ ܚܪܬܗ ܕܐܠܦܐ ܐܘܩܝܢܤ ܐܪܒܥ ܘܡܨܠܝܢ ܗܘܘ ܕܢܗܘܐ ܝܘܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Fearing that we might run aground somewhere on the rocks, they cast four anchors from the stern and wished for daybreak.

King James Bible
Then fearing lest we should have fallen upon rocks, they cast four anchors out of the stern, and wished for the day.

Holman Christian Standard Bible
Then, fearing we might run aground in some rocky place, they dropped four anchors from the stern and prayed for daylight to come.
Treasury of Scripture Knowledge

fallen.

Acts 27:17,41 Which when they had taken up, they used helps, under girding the …

anchors.

Acts 27:30,40 And as the shipmen were about to flee out of the ship, when they …

Hebrews 6:19 Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, …

and wished.

Deuteronomy 28:67 In the morning you shall say, Would God it were even! and at even …

Psalm 130:6 My soul waits for the Lord more than they that watch for the morning: …

Links
Acts 27:29Acts 27:29 NIVActs 27:29 NLTActs 27:29 ESVActs 27:29 NASBActs 27:29 KJVActs 27:29 Bible AppsActs 27:29 Biblia ParalelaActs 27:29 Chinese BibleActs 27:29 French BibleActs 27:29 German BibleBible Hub
Acts 27:28
Top of Page
Top of Page