1 Corinthians 7:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2309 [e]θέλω
thelō
I wishV-PIA-1S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3956 [e]πάντας
pantas
allAdj-AMP
444 [e]ἀνθρώπους
anthrōpous
menN-AMP
1510 [e]εἶναι
einai
to beV-PNA
5613 [e]ὡς
hōs
likeAdv
2532 [e]καὶ
kai
evenConj
1683 [e]ἐμαυτόν·
emauton
myself.PPro-AM1S
235 [e]ἀλλὰ
alla
ButConj
1538 [e]ἕκαστος
hekastos
eachAdj-NMS
2398 [e]ἴδιον
idion
his ownAdj-ANS
2192 [e]ἔχει
echei
hasV-PIA-3S
5486 [e]χάρισμα
charisma
giftN-ANS
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
2316 [e]Θεοῦ,
Theou
God;N-GMS
3588 [e]
ho
one [has]Art-NMS
3303 [e]μὲν
men
indeedConj
3779 [e]οὕτως,
houtōs
this,Adv
3588 [e]
ho
oneArt-NMS
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
3779 [e]οὕτως.
houtōs
that.Adv

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:7 Greek NT: Nestle 1904
θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ Θεοῦ, ὁ μὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ θεοῦ, ὁ μὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ θεοῦ, ὁ μὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Θέλω γὰρ πάντας ἀνθρώπους εἴναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλ’ ἕκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ θεοῦ, ὃς μὲν οὕτως, ὃς δὲ οὕτως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
θέλω γὰρ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλ’ ἕκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ Θεοῦ, ὃς μὲν οὕτως, ὃς δὲ οὕτως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ θεοῦ, ὁ μὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
θέλω γὰρ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλ’ ἕκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ Θεοῦ, ὅς μὲν οὕτως, ὃς δὲ οὕτως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
θέλω γὰρ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλ' ἕκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ θεοῦ ὅς μὲν οὕτως ὅς δὲ οὕτως

1 Corinthians 7:7 Hebrew Bible
כי מי יתן והיה כל אדם כמני אך יש לכל איש מתנתו מאת האלהים זה בכה וזה בכה׃

1 Corinthians 7:7 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢܐ ܓܝܪ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ ܐܟܘܬܝ ܢܗܘܘܢ ܒܕܟܝܘܬܐ ܐܠܐ ܟܠܢܫ ܡܘܗܒܬܐ ܝܗܝܒܐ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬ ܕܗܟܢܐ ܘܐܝܬ ܕܗܟܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Yet I wish that all men were even as I myself am. However, each man has his own gift from God, one in this manner, and another in that.

King James Bible
For I would that all men were even as I myself. But every man hath his proper gift of God, one after this manner, and another after that.

Holman Christian Standard Bible
I wish that all people were just like me. But each has his own gift from God, one person in this way and another in that way.
Treasury of Scripture Knowledge

I would. Said. Paul evidently gave this advice in reference to the necessities of the church, or what he calls (ver.

1 Corinthians 7:26 I suppose therefore that this is good for the present distress, I …

1 Corinthians 9:5,15 Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other …

Acts 26:29 And Paul said, I would to God, that not only you, but also all that …

But.

1 Corinthians 12:11 But all these works that one and the selfsame Spirit, dividing to …

Matthew 19:11,12 But he said to them, All men cannot receive this saying, save they …

Links
1 Corinthians 7:71 Corinthians 7:7 NIV1 Corinthians 7:7 NLT1 Corinthians 7:7 ESV1 Corinthians 7:7 NASB1 Corinthians 7:7 KJV1 Corinthians 7:7 Bible Apps1 Corinthians 7:7 Biblia Paralela1 Corinthians 7:7 Chinese Bible1 Corinthians 7:7 French Bible1 Corinthians 7:7 German BibleBible Hub
1 Corinthians 7:6
Top of Page
Top of Page