Psalmi 118
Romanian: Cornilescu
1Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, ,,căci în veac ţine îndurarea Lui!``

2Să zică Israel: ,,Căci în veac ţine îndurarea Lui!``

3Casa lui Aaron să zică: ,,Căci în veac ţine îndurarea Lui!``

4Cei ce se tem de Domnul să zică: ,,Căci în veac ţine îndurarea Lui!``

5În mijlocul strîmtorării am chemat pe Domnul: Domnul m'a ascultat şi m'a scos la larg.

6Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?

7Domnul este ajutorul meu, şi mă bucur cînd îmi văd împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei.

8Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decît să te încrezi în om;

9mai bine să cauţi un adăpost în Domnul decît să te încrezi în cei mari.

10Toate neamurile mă înconjurau: în Numele Domnului, le tai în bucăţi.

11Mă înconjurau, m'au împresurat: dar în Numele Domnului, le tai în bucăţi.

12M'au înconjurat ca nişte albine: se sting ca un foc de spini; în Numele Domnului, le tai în bucăţi.

13Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m'a ajutat.

14Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele; El m'a mîntuit.

15Strigăte de biruinţă şi de mîntuire se înalţă în corturile celor neprihăniţi: dreapta Domnului cîştigă biruinţa!

16Dreapta Domnului se înalţă; dreapta Domnului cîştigă biruinţa!

17Nu voi muri, ci voi trăi, şi voi povesti lucrările Domnului.

18Domnul m'a pedepsit, da, dar nu m'a dat pradă morţii.

19Deschideţi-mi porţile neprihănirii, ca să intru şi să laud pe Domnul.

20Iată poarta Domnului: pe ea intră cei neprihăniţi.

21Te laud, pentrucă m'ai ascultat, pentrucă m'ai mîntuit.

22Piatra, pe care au lepădat -o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.

23Domnul a făcut lucrul acesta: şi este o minunăţie înaintea ochilor noştri.

24Aceasta este ziua, pe care a făcut -o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!

25Doamne, ajută! Doamne, dă izbîndă!

26Binecuvîntat să fie cel ce vine în Numele Domnului! Vă binecuvîntăm din Casa Domnului.

27Domnul este Dumnezeu, şi ne luminează. Legaţi cu funii vita pentru jertfă, şi aduceţi -o pînă la coarnele altarului!

28Tu eşti Dumnezeul meu, şi eu Te voi lăuda; Dumnezeule, Te voi prea mări.

29Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 117
Top of Page
Top of Page