Exod 25
Romanian: Cornilescu
1Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: 2,,Vorbeşte copiilor lui Israel: Să-Mi aducă un dar; să -l primiţi pentru Mine dela orice om care -l va da cu tragere de inimă. 3Iată ce veţi primi dela ei ca dar: aur, argint şi aramă; 4materii vopsite în albastru, purpuriu, cîrmiziu, pînză de in subţire şi păr de capră; 5piei de berbeci vopsite în roş şi piei de viţel de mare; lemn de salcîm; 6untdelemn pentru sfeşnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămîia mirositoare; 7pietre de onix şi alte pietre pentru efod (umărar) şi pieptar. 8Să-Mi facă un locaş sfînt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. 9Să faceţi cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi -l voi arăta.``

10Să facă un chivot de lemn de salcîm; lungimea lui să fie de două coturi şi jumătate, lăţimea de un cot şi jumătate, şi înălţimea de un cot şi jumătate. 11Să -l poleieşti cu aur curat, să -l poleieşti pe din lăuntru şi pe din afară, şi să -i faci un chenar de aur de jur împrejur. 12Să torni pentru el patru verigi de aur, şi să le pui la cele patru colţuri ale lui: două verigi deoparte şi două verigi de cealaltă parte. 13Să faci nişte drugi de lemn de salcîm, şi să -i poleieşti cu aur. 14Să vîri drugii în verigile de pe laturile chivotului, ca să slujească la ducerea chivotului; 15drugii vor rămînea în verigile chivotului, şi nu vor fi scoşi din ele. 16Să pui în chivot mărturia, pe care ţi -o voi da.

17Să faci un capac al ispăşirii de aur curat; lungimea lui să fie de doi coţi şi jumătate, şi lăţimea lui de un cot şi jumătate. 18Să faci doi heruvimi de aur, să -i faci de aur bătut, la cele două capete ale capacului ispăşirii; 19să faci un heruvim la un capăt şi un heruvim la celalt capăt; să faceţi heruvimii aceştia ieşind din capacul ispăşirii la cele două capete ale lui. 20Heruvimii să fie cu aripile întinse pedeasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispăşirii, şi cu feţele întoarse una spre alta; heruvimii să aibă faţa întoarsă spre capacul ispăşirii. 21Să pui capacul ispăşirii pe chivot, şi în chivot să pui mărturia, pe care ţi -o voi da. 22Acolo Mă voi întîlni cu tine; şi dela înălţimea capacului ispăşirii, dintre cei doi heruvimi aşezaţi pe chivotul mărturiei, îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.

23Să faci o masă de lemn de salcîm; lungimea ei să fie de doi coţi, lăţimea de un cot, şi înălţimea de un cot şi jumătate. 24S'o poleieşti cu aur curat, şi să -i faci un chenar de aur de jur împrejur. 25Să -i faci împrejur un pervaz de un lat de mînă; peste el să pui un chenar de aur de jur împrejur. 26Să faci pentru masă patru verigi de aur, şi să pui verigile în cele patru colţuri, cari vor fi la cele patru picioare ale ei. 27Verigile să fie lîngă pervaz, şi în ele se vor vîrî drugii ca să ducă masa. 28Drugii să -i faci din lemn de salcîm, şi să -i acoperi cu aur; şi ei vor sluji la ducerea mesei. 29Să -i faci farfurii, căţui, potire şi ceşti, ca să slujească la jertfele de băutură: să le faci de aur curat. 30Să pui pe masă pînile pentru punerea înainte, ca să fie necurmat înaintea Mea.

31Să faci un sfeşnic de aur curat: sfeşnicul acesta să fie făcut de aur bătut: piciorul, fusul, potiraşele, gămălioarele şi florile lui să fie dintr'o bucată. 32Din laturile lui să iasă şase braţe; trei braţe ale sfeşnicului dintr'o parte, şi trei braţe ale sfeşnicului din cealaltă parte. 33Pe un braţ să fie trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor, şi pe celalt braţ trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor; tot aşa să fie şi cele şase braţe cari ies din sfeşnic. 34Pe fusul sfeşnicului, să fie patru potiraşe în chip de floare cu migdal, cu gămălioarele şi florile lor. 35Să fie o gămălioară subt cele două braţe cari ies din fusul sfeşnicului, o gămălioară subt alte două braţe, şi o gămălioară subt alte două braţe; tot aşa să fie şi subt cele şase braţe, cari ies din sfeşnic. 36Gămălioarele şi braţele sfeşnicului să fie dintr'o singură bucată; totul să fie de aur bătut, de aur curat. 37Să faci cele şapte candele, care vor fi puse deasupra, aşa ca să lumineze în faţă. 38Mucările şi cenuşarele lui să fie de aur curat. 39Se va întrebuinţa un talant de aur curat pentru facerea sfeşnicului cu toate uneltele lui. 40Vezi să faci după chipul, care ţi s'a arătat pe munte.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Exodus 24
Top of Page
Top of Page