Ecclesiast 10
Romanian: Cornilescu
1Muştele moarte strică şi acresc untdelemnul negustorului de unsori; tot aşa, puţină nebunie biruie înţelepciunea şi slava. 2Inima înţeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stînga lui. 3Şi pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipseşte mintea, şi spune tuturor că este un nebun! 4Cînd izbucneşte împotriva ta mînia celuice stăpîneşte, nu-ţi părăsi locul, căci sîngele rece te păzeşte de mari păcate.

5Este un rău pe care l-am văzut supt soare, ca o greşală, care vine dela celce cîrmuieşte: 6nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogaţii stau în locuri de jos. 7Am văzut robi călări, şi voivozi mergînd pe jos ca nişte robi.

8Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, şi cine surpă un zid, va fi muşcat de un sarpe. 9Cine sfarmă pietre, este rănit de ele, şi cine despică lemne este în primejdie. 10Cînd se toceşte ferul, şi rămîne neascuţit, trebuie să-ţi îndoieşti puterile; de aceea la izbîndă ajungi prin înţelepciune. 11Cînd muşcă şarpele, fiindcă n'a fost vrăjit, vrăjitorul n'are niciun cîştig din meşteşugul lui. 12Cuvintele unui înţelept sînt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. 13Cel dintîi cuvînt care -i iese din gură este nebunie, şi cel din urmă este o nebunie şi mai rea. 14Nebunul spune o mulţime de vorbe, măcarcă omul nu ştie ce se va întîmpla, şi cine -i va spune ce va fi după el? 15Truda nebunului oboseşte pe celce nu cunoaşte drumul spre cetate. 16Vai de tine, ţară, al cărei împărat este un copil, şi ai cărei voivozi benchetuiesc de dimineaţă! 17Ferice de tine ţară, al cărei împărat este de neam mare, şi ai cărei voivozi mănîncă la vremea potrivită, ca să-şi întărească puterile, nu ca să se dedea la beţie! 18Cînd mînile sînt leneşe, se lasă grinda, şi cînd se lenevesc mînile, plouă în casă. 19Ospeţele se fac pentru petrecere, vinul înveseleşte viaţa, iar argintul le dă pe toate. 20Nu blestema pe împărat, nici chiar în gînd, şi nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci; căci s'ar putea întîmpla ca pasărea cerului să-ţi ducă vorba, şi un sol înaripat să-ţi dea pe faţă vorbele.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Ecclesiastes 9
Top of Page
Top of Page