Ecclesiast 11
Romanian: Cornilescu
1Aruncă-ţi pînea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăş! 2Împarte -o în şapte şi chiar în opt, căci nu ştii ce nenorocire poate da peste pămînt. 3Cînd se umplu norii de ploaie, o varsă pe pămînt. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miazăzi, fie spre miazănoapte, în locul unde cade, acolo rămîne. 4Cine se uită după vînt, nu va sămăna, şi cine se uită după nori, nu va secera. 5Cum nu ştii care este calea vîntului, nici cum se fac oasele în pîntecele femeii însărcinate, tot aşa nu cunoşti nici lucrarea lui Dumnezeu, care le face pe toate.

6Dimineaţa, samănă-ţi sămînţa, şi pînă seara nu lăsa mîna să ţi se odihnească, fiindcă nu ştii ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amîndouă sînt deopotrivă de bune.

7Dulce este lumina şi o plăcere pentru ochi să vadă soarele. 8Deci, dacă un om trăieşte mulţi ani, să se bucure, în toţi anii aceştia, şi să se gîndească ce multe vor fi zilele de întunerec. Tot ce va veni este deşertăciune.

9Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cît eşti tînăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. 10Goneşte orice necaz din inima ta, şi depărtează răul din trupul tău; căci tinereţa şi zorile vieţii sînt trecătoare.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Ecclesiastes 10
Top of Page
Top of Page