תהילים 88
Hebrew Bible OT and NT

1שיר מזמור לבני קרח למנצח על מחלת לענות משכיל להימן האזרחי יהוה אלהי ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך׃

2תבוא לפניך תפלתי הטה אזנך לרנתי׃

3כי שבעה ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו׃

4נחשבתי עם יורדי בור הייתי כגבר אין איל׃

5במתים חפשי כמו חללים שכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו׃

6שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות׃

7עלי סמכה חמתך וכל משבריך ענית סלה׃

8הרחקת מידעי ממני שתני תועבות למו כלא ולא אצא׃

9עיני דאבה מני עני קראתיך יהוה בכל יום שטחתי אליך כפי׃

10הלמתים תעשה פלא אם רפאים יקומו יודוך סלה׃

11היספר בקבר חסדך אמונתך באבדון׃

12היודע בחשך פלאך וצדקתך בארץ נשיה׃

13ואני אליך יהוה שועתי ובבקר תפלתי תקדמך׃

14למה יהוה תזנח נפשי תסתיר פניך ממני׃

15עני אני וגוע מנער נשאתי אמיך אפונה׃

16עלי עברו חרוניך בעותיך צמתותני׃

17סבוני כמים כל היום הקיפו עלי יחד׃

18הרחקת ממני אהב ורע מידעי מחשך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 87
Top of Page
Top of Page