תהילים 87
Hebrew Bible OT and NT

1לבני קרח מזמור שיר יסודתו בהררי קדש׃

2אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב׃

3נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה׃

4אזכיר רהב ובבל לידעי הנה פלשת וצור עם כוש זה ילד שם׃

5ולציון יאמר איש ואיש ילד בה והוא יכוננה עליון׃

6יהוה יספר בכתוב עמים זה ילד שם סלה׃

7ושרים כחללים כל מעיני בך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 86
Top of Page
Top of Page